O projektu

Hlavní myšlenkou projektu „Bezpečná Plzeň“ je úzká spolupráce mezi městem Plzní, Policií ČR a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně.
Přínos projektu pro občany je v jasném specifikování odpovědných pracovníků za jejich bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušení vzájemné komunikace s odpovědnými institucemi při řešení každodenních problémů.
Cílem projektu „Bezpečná Plzeň “ je faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Plzně.


Každý občan má možnost obrátit se na konkrétní osoby a podělit se s nimi o poznatky, náměty a informace nebo jim položit konkrétní otázky. Díky projektu má občan také možnost informovat zodpovědné instituce a organizace o tom, co jej v oblasti veřejného pořádku nejvíce tíží či zajímá a tím směřovat budoucí vývoj v této oblasti.


Garantem projektu „Bezpečná Plzeň“ je Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, který koordinuje veškerou činnost. Pracovníci tohoto odboru jsou jedni z těch, kteří mohou občanům pomoci při řešení bezpečnostní situace města.
Projekt „Bezpečná Plzeň“ byl nastartován v roce 2009, kdy byla Plzeň rozdělena na šedesát územních částí - okrsků. Nově je území města rozděleno do třiceti policejních okrsků z důvodu faktického obsazení každého okrsku strážníkem městské policie, roli zastupitele převzal starosta příslušného obvodu a došlo k úpravám webových stránek tak, aby byly pro jejich návštěvníka přehlednější.

Základním pilířem projektu je oblast bezpečnosti komplexně řešící bezpečnost občanů ve městě včetně prevence. Dotýká se celé škály služeb a problematiky související s bezpečností občanů, dopravní situací, cizinci a menšinami.

Součástí této oblasti jsou „infoschránky“, které dávají možnost občanům být ve styku s příslušným odpovědným pracovníkem okrsku. Nebo slouží k vrácení nalezených dokladů, případně jiných důležitých věcí v okrsku bydliště, aniž by byl občan nucen chodit na odpovědnou instituci.

Důležitým prvkem bezpečnosti je prevence kriminality, která svou činností přispívá zejména k tomu, že se činnost městské policie a Policie ČR dostává do podvědomí občanů nejen jako složka represivní, ale i jako složka, která se věnuje široké veřejnosti a přispívá tak ke zvyšování její bezpečnosti.


Hlavním přínosem projektu pro občany je:

1. Umožnit občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.

2. Poskytnout občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti, případně umožní přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.

Partnery projektu Bezpečná Plzeň jsou:

Město Plzeň
Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň

www.plzen.eu


Městská policie Plzeň
Perlová 3
301 00 Plzeň

www.mpplzen.cz

Policie ČR
Policie ČR - Mětské ředitelství Plzeň - město
Klatovská třída č. 45
306 11 Plzeň

www.policie.cz

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu