Metodika činnosti

Krizové řízení je souhrn činností věcně příslušných orgánů zaměřených na …
- analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik
- plánování
- organizování
- realizaci
- kontrolu

… činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Rozlišujeme přípravu na krizové situace a řešení samotné krizové situace.


Krizové řízení je chápáno jako pro-aktivní způsob řízení a zahrnuje:
- prevenci - zavedení opatření, která minimalizují vznik krizové situace
- připravenost na zvládání krizové situace – v případě vzniku krizové situace se zmenšují dopady na chráněné zájmy
- zvládnutí následků (dopadů), které sebou krizová situace přinese
- zajištění návratu do stabilizovaného stavu
- obnova a další rozvoj postiženého území

Starosta obce s rozšířenou působností i starosta obce mají v souvislosti s přípravou a s řešením krizových situací své povinnosti. Spolupráce mezi městem Plzeň a obcemi v ORP Plzeň při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací vyplývá ze zákona č. 240/2000 Sb. Zaměstnanci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, oddělení krizového řízení MMP jsou připraveni starostům obcí v ORP Plzeň poskytnout metodickou pomoc.

Za jednotlivé problematiky odpovídají a metodickou pomoc poskytují:

Problematika 
Pracovník OKŘ
Kontakt – tel.
Kontakt – mail.
Ochrana obyvatelstva – varovné systémy
Ing. Jiří Karas
378 033 800
 
Krizové řízení a krizové plánování
Mgr. Marcela Duchková
378 033 804
 
Ochrana obyvatelstva - ukrytí
Bc. Pavel Štěpánek
378 033 816
 
Obranné plánování
Ing. Slavomír Tomčák
378 033 812
 
Hospodářská opatření pro krizové stavy a JSDH
Ing. Jiří Jakoubek
378 033 806
 


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu