Dopravní asistent

Již od počátku roku 2010 začal v Plzni fungovat projekt dopravní asistenti na přechodech. Tento nový projekt byl spuštěn ve spolupráci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, Policie ČR, ÚMO Plzeň 1 a občanským sdružením Společně k bezpečí..

Dobrovolník - asistent nahrazuje práci strážníka nebo policisty. Stojí na přechodu a pomáhá dětem bezpečně přejít. Má na sobě reflexní vestu a v ruce stavěcí terč. Samozřejmě je proškolen i pojištěn.

Realizátorem projektu a současně organizací, která dobrovolníky do služby vysílá, je Společně k bezpečí z.s., držitel akreditace ministerstva vnitra pro oblast dobrovolnické služby.

Společně k bezpečí zapsaný spolek, který se zaměřuje na téma bezpečnosti a prevence trestné činnosti. Usiluje o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a podporuje partnerství mezi občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí.

Partnerskými institucemi v tomto projektu jsou Policie ČR a Magistrát města Plzně - Odbor bezpečnosti a prevence kriminality.

Kdo je dopravní asistent
Dopravní asistent je dobrovolník podílející se na zajišťování bezpečnosti dětí cestou do/ze školy při přecházení silnic.

Dopravní asistent v určenou dobu – ráno před zahájením výuky a odpoledne po jejím skončení – stojí na přechodech u škol a dalších rizikových přechodech, kudy chodí děti z/do školy, pomáhá dětem bezpečně přejít na druhou stranu, zastavuje auta a upozorňuje děti na možná nebezpečí. Za tímto účelem je vybaven reflexní vestou a stavěcím terčem, proškolen v oblasti dopravní bezpečnosti, práce s dětmi a mládeží a pověřen obecním úřadem obce s rozšířenou působností výkonem této činnosti.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu