Teroristické akce

a. Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)

 • nedotýkejte se podezřelého předmětu;
 • otevřete dveře a okna;
 • zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie;
 • opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor;
 • vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.);
 • dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu;
 • vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci;
 • nepoužívejte mobilní telefony – možnost iniciace roznětného systému
 • v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

 

b. Teroristická akce (za použití střelných zbraní)

 • pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo;
 • pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken;
 • ukryjte se za vhodným kusem nábytku;
 • striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami;
 • zachovejte klid a rozvahu.

 Instruktážní video:

Policie České republiky zveřejnila preventivní videospot s názvem "Utíkej, schovej se, bojuj!". Jedná se o instruktážní video pro veřejnost, jak se zachovat, když se ve vaší blízkosti objeví šílený střelec.

https://www.youtube.com/watch?v=seKy2nXDx7s

c. Nález zavazadla

Instruktážní videa:

https://www.youtube.com/watch?v=iHguGj_LbXs
https://www.youtube.com/watch?v=JrVp_nvWB_s

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu