Rozšiřování městského kamerového systému


Město Plzeň buduje městský kamerový systém (MKS) prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně již od roku 1997 a od roku 2008 v nové digitální podobě. V současné době je osazeno 123 kamer, které dohlíží na situaci na důležitých dopravních uzlech, na školy a jejich okolí a další potenciálně riziková místa.

Kamery pomáhají při odhalování pachatelů...

Kamerový systém je velkým pomocníkem policie. Záznamy z kamer významně pomáhají při odhalování přestupků a jiných správních deliktů a k zajišťování důkazních materiálů. Kamery pomáhají i při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku, kontrolám v oblasti silničního provozu, k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Prostřednictvím kamerového systému byli v minulém období odhaleni mnozí pachatelé vloupání a krádeží motorových vozidel nebo znečišťování veřejného prostranství, vandalství či jiného protiprávního jednání.

"Kamery monitorují dopravu, umístěny jsou i na místa riziková z pohledu bezpečnosti. Podle státní a městské policie pomáhají záznamy z nich rozklíčovat mnohé události, daří se díky nim získávat informace k nehodám, k přestupkům, výtržnictví a podobně. Systém dokáže archivovat záznam po dobu 30 dnů a některé z kamer už mají až 26násobný optický zoom,“ uvedl primátor Plzně Martin Zrzavecký, který má bezpečnost ve své gesci.


Důležitá je i preventivní role kamer...

"Důležitost městského kamerového systému je však nutno vidět také v oblasti preventivní. Někdy už pouhá instalace kamerového systému napomůže odradit velké množství potencionálních pachatelů trestné činnosti," uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Právě tento odbor se v posledních letech na rozšiřování MKS podílel. Z finančních prostředků odboru bezpečnosti byly instalovány kamery monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem, osazena kamera v Černicích na Selské návsi a v neposlední řadě byl například vybudován kamerový bod na detekci SPZ v Plaské ulici v Plzni. Zahájena byla také instalace kamer u vstupů do MŠ a ZŠ na území města Plzně za účelem posílení bezpečnosti dětí navštěvujících daná zařízení.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality získal finance na kamery i z dotací...

Plzeň se chystá v letošním roce opět rozšířit kamerový systém. V průběhu roku dokončí čtvrtou etapu a odstartuje pátou. Kamerami se bude osazovat první plzeňský obvod, dokončí se osazování Doubravky a kamery přibydou i na dalších, předem vytipovaných místech.

v letošním roce Plzeň dokončí čtvrtou etapu. "Ze čtvrté etapy, jež posílila o devět kamer Doubravku, nám chybí osadit dvě, a sice na konečné stanici trolejbusu číslo 16 v Zábělské ulici a na křižovatce Chmelová a Potoční. Co se týká páté etapy, která počítá se 14 kamerami, aktualizujeme projektovou dokumentaci a chystáme se vypsat soutěž, realizace by měla začít letos,“ uvedl Josef Brůha ze Správy veřejného statku města Plzně, která systém zabezpečuje. Město při projektování vycházelo z požadavků městské i státní policie a jednotlivých úřadů městských obvodů. Plzeňské školy například aktuálně hlídá celkem 26.

Osazeny budou navíc i kamery, které původně v plánech začleněny nebyly. A to díky tomu, že se podařilo v rozpočtu Plzně uvolnit pro letošní rok navíc 1,8 milionu korun, mimo plánovanou pátou etapu přibydou další tři nová kamerová místa, a sice na monitorování prostoru pod pomníkem Díky, Ameriko!, dále v Černicích na křižovatce Štefánikova K Cihelnám a v lokalitě Zábělská Duhová.

Městská policie v loňském roce 2015 zjistila pomocí kamerového systému 4798 událostí, 3532 z nich se týkalo dopravy, 817 veřejného pořádku, ostatních bylo 449.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu