Projekty

Jedním z úkolů Odboru bezpečnosti a prevence kriminality je získávání finančních prostředků právě na realizaci projektů, jejichž cílem je systematicky zvyšovat bezpečnost ve městě. Každoročně jsou tak podávány žádosti na Ministerstvo vnitra ČR na podporu projektů jak z oblasti situační i sociální prevence a každoročně je většina podaných projektů také podpořena. Realizovány jsou však i projekty dlouhodobé, které jsou financovány přímo z rozpočtu města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu