Regulace hazardu

Plzeň má nová pravidla pro regulaci hazardu

V pondělí 28. 6. 2021 schválila usnesením č. 689 Rada města Plzně nová kritéria pro regulaci hazardních her na území města Plzně v souvislosti s přípravou novely vyhlášky č. 6/2017 o regulaci hazardních her na území statutárního města Plzně.

V roce 2016 vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Nový zákon přinesl do oblasti regulace hazardních her řadu změn. V návaznosti na tyto změny přijalo město Plzeň v roce 2017 vyhlášku č. 6/2017 o regulaci hazardních her na území statutárního města Plzně.  Výsledkem této regulace bylo určení konkrétních míst, na nichž bylo provozování hazardních her povoleno.

„Díky této úpravě získalo město kontrolu nad počtem herních prostor na svém území a zamezilo tak nekontrolovatelnému nárůstu nových herních prostor na území města mimo povolených lokalit. Současně byl vyhláškou stanoven maximální počet herních míst, na nichž bylo na území města Plzně provozování hazardních her povoleno, a to v počtu 100 herních míst,“ upřesnil vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Aleš Průša.

V současné době některá herní místa, která splňovala všechna potřebná kritéria a byla zařazena ve stávající vyhlášce, v průběhu její účinnosti zanikla (zejména z důvodu nesplnění technických požadavků kladených novým zákonem a nezískali tak příslušné povolení). Rovněž se objevily nové žádosti o vznik nových herních prostor.

Cílem změny Vyhlášky je tady stanovit pevná pravidla pro provoz hazardních her na území města Plzně, upravit počet herních míst tak, aby z ní byla vyřazena ta místa, kde provozovatelé vyjádřili svoji vůli zde již hazardní hry neprovozovat, a místa, na nichž již nelze dle příslušného platného povolení vydaného dle zákona o hazardních hrách provozovat Hazardní hru.

Dále dojde k doplnění nových míst, kde naopak provozovatelé vyjádřili svůj zájem Hazardní hru provozovat a vyhovují následujícím kritériím pro přípravu novely vyhlášky č. 6/2017:

1. Bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „Hazardní hry“) bude možné na území statutárního města Plzně provozovat pouze na místech uvedených v aktualizované příloze Vyhlášky;

2. Místa, kde bude možné provozovat Hazardní hry, budou splňovat všechny tyto podmínky:

a) místo se nenachází v chráněné budově ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách;
b) místo se nenachází v docházkové vzdálenosti 100 m od škol a školských zařízení s tím, že docházková vzdálenost bude měřena od vchodu budovy školy či školského zařízení ke vchodu budovy, v níž bude možné provozovat Hazardní hry;
c) jedná se o místo, na kterém lze ke dni 30. 9. 2021 provozovat Hazardní hru dle platného povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydaného dle zákona č. 202/1990 Sb., nebo dle povolení k provozování hazardní hry vydaného dle § 85 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a na příslušné místo bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru dle § 97 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Do aktualizované přílohy Vyhlášky bude nově zařazeno místo, o jehož zařazení bylo prostřednictvím BEZP MMP zažádáno nejpozději do 30. 9. 2021 9:00 hod.

3. Do aktualizované přílohy Vyhlášky nebudou zařazena místa, o jejichž vynětí požádal prostřednictvím BEZP MMP nejpozději do 30. 9. 2021 9:00 hod poslední provozovatel, který je nebo byl oprávněn na tomto místě Hazardní hru provozovat.

4. Počet herních míst, na nichž bude na území města Plzně provozování hazardních her povoleno, nepřekročí hranici 100 herních míst. V případě, že by počet žádostí o zařazení nových herních míst, při zohlednění zaniklých herních míst, překročil v součtu s do té doby povolenými herními místy celkový maximální počet 100 herních míst, bylo by pro výběr nových herních míst, kromě shora uvedených kritérií, určující kritérium docházkové vzdálenosti herního místa uvedeného v žádosti o jeho zařazení do vyhlášky od vchodu do budovy školy či školského zařízení (při výběru by se preferovala herní místa co nejvíce vzdálená od školy či školského zařízení).

5. V novele Vyhlášky nebude stanovena časová regulace.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu