Poradna městského obvodu Plzeň 4

Vložení dotazu

Pole označená * jsou povinná

17. 3. 2022 10:58 Petr Zeman
Dobrý den, již více než rok bydlíme v jednom z nových domů v ulici V Zahrádkách poblíž OC Rokycanská. Blízkost nákupního střediska nám bohužel přináší i negativa. Téměř denně se po desáté hodině večerní v podzemních garážích pod OC začnou prohánět ve svých vozech přátelé automobilového tuningu. Hluk z tohoto provozu je umocněný tím, že výjezd z podzemních garáží míří přímo k našim domům a funguje jako reproduktor. Pokud tedy chceme spát, nezbývá nám , než zavřít okna, abychom alespoň částečně ztlumili kvílení pneumatik a řev upravených výfuků. Zkoušeli jsme již volat policii, ale obvykle to dopadne tak, že je na půl hodiny klid a pak následuje ještě daleko horší "virvál", zřejmě za odměnu. Pokud byste měli nápad, jak s tímto něco udělat, byli bychom vám velmi vděční.
12. 4. 2022 11:07 Město Plzeň
Dobrý den, ze sdělení Policie České republiky vyplývá následující: Ohledně problémů spojených se setkáváním příznivců „automobilového tuningu“ na parkovištích OC Berounka sděluji, že tento fenomén poslední doby Policie ČR zaznamenala a na základě vlastních poznatků i poznatků občanů, se snaží o maximalizaci teritoriálních kontrol, neboť daný problém se netýká jenom této lokality, ale i dalších lokalit, například parkoviště u OD Globus, u prodejny Kaufland v Lochotínské ul. atd. Vzestup tohoto jevu započal během nejpřísnějších protipandemických vládních opatření, kdy lidé hledali náhradní formy zábavy a bohužel přetrval do současné doby. Policisté ve výše zmíněných a jim obdobných lokalitách provádějí kontroly v nepravidelných intervalech a samozřejmě bezodkladně reagují na případná oznámení občanů. Policie ČR v lokalitě OC Berounka v minulosti řešila několik přestupkových jednání v souvislosti s tzv. „driftováním“, ovšem dlužno dodat, že prokazování a postihování tohoto jednání je poměrně obtížné, neboť buď se na místě již nikdo nenachází, nebo jsou na místě zastiženi řidiči s vozidly, ale v době příjezdu hlídky se nachází ve stojících nebo zaparkovaných vozidlech. Policie ČR bude nadále pokračovat v nepravidelných kontrolách ve vytipovaných lokalitách, včetně parkoviště OC Berounka v Nákupní ul. Problému si je vědoma též Městská policie Plzeň, která se také snaží o co nejčetnější kontroly těchto lokalit.
15. 11. 2021 12:27 Dufková L.
Dobrý den.Mela bych dotaz ohledně parkování.Jedna se o parkování dodávek(je zde firma s více auty,kterých zde parkují)dodávek s vlekem,odtahovek,občas i tahačů v ulici Mohylová(od ÚMO po kruhový objezd)Je zde povoleno parkovat s těmito auty nebo ne?Bydlíme tu přes sedm let a máme stále problém s místem na zaparkování(a to je problém i v ulicích okolo).Nejsme jediný,komu to vadí.Dalo by se nějak tuhle situaci s dodávky vyřešit? děkuji za odpověď a přeji hezký den
19. 1. 2022 13:50 Město Plzeň
Dobrý den, v dané lokalitě není parkování vozidel omezeno žádným dopravním značením. Vámi uvedená vozidla zde neporušují žádné dopravní předpisy a stojí zde legálně. S přáním hezkého dne Bc. Karel Hais Velitel obvodní služebny Doubravka
20. 7. 2021 22:34 Jiří Vogeltanz
Dobrý den. Rád bych upozornil na stále zhoršující situaci u OD Centrum hlavně ze strany od parčíku směrem k základní škole. U tohoto vchodu OD Centrum se nachází provozovny určené hlavně pro návštěvu s dětmi ( hračky Pompo, dětská herna malý cafě ) a z venku je dětské hřiště s hracími prvky pro děti. Bohužel nejen jako otec malého dítěte, ale i ostatní rodiče se stále více a více bojíme v této lokalitě pohybovat a to nejen s dětmi. Ihned u vchodu se nachází zvýšený obrubník se zelení, kde velmi často posedávají,polehávají nejen na tomto obrubníku,ale po zemi okolo této zeleně nebo přímo před vchodem do OD Centrum, popíjí alkoholické nápoje a občas konzumují i jiné návykové látky. Vzhledem k tomu,šlo by odsud tyto občany nějakým způsobem dostat pryč z této lokality, např.častými kontrolami,kamerovým systémem, vyhláškou o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti v dané lokalitě apod.
19. 1. 2022 13:49 Město Plzeň
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Jedná se sice primárně o problematiku sociální, na jejímž řešení však úzce spolupracujeme s Odborem sociálním ÚMO Plzeň 4. Strážníci městské policie Plzeň – Doubravka, kontrolují v našem obvodě pravidelně všechna místa, kde se zdržují osoby bez domova, včetně lokality za OD Centrum na Masarykově ul. Při těchto kontrolách se maximálně snažíme předcházet situacím, kdy osoby bez domova budou svým jednáním narušovat veřejný pořádek. Apelujeme na tyto osoby, aby ve svém okolí udržovaly pořádek a pokud již své okolí znečistí, aby to byli právě oni, kdo si po sobě uklidí. Chápu Vaše rozhořčení, ale problematika osob bez domova je problém celospolečenský, kdy všechna velká města napříč nejen naší republikou hledají nějaké řešení, které by odstranilo příčiny bezdomovectví jako takového a s ním souvisejících negativních společenských jevů a porušování zákonných norem. Samotná přítomnost těchto osob, které často zanedbávají nejen svůj osobní vzhled, ale i základní hygienu na veřejném prostranství, je sice velmi nepříjemná, ale není v rozporu s právem a nelze tyto osoby z místa bezdůvodně vykázat. Současná legislativa, a to ani regionální nezakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti. Na Vámi uvedeném místě jsme již zintenzivnily hlídkovou činnost. Tuto lokalitu fyzicky kontrolují nejen strážníci, ale i asistenti prevence kriminality. Bohužel v přítomnosti strážníků se tyto osoby protiprávního jednání nedopouštějí. Vzhledem k výše uvedenému Vás touto cestou žádám, abyste nás kontaktoval prostřednictvím tel. č. 378 036 955 nebo na bezplatnou linku 156 vždy, když budete svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání ze strany Vámi uváděných osob. Vaše svědecká výpověď bude stěžejní jak pro řešení protiprávního jednání, tak i při vykázání osob narušujících veřejný pořádek z dané lokality. Doufám, že naše společné úsilí povede ke zlepšení současného stavu. Bc. Karel Hais Velitel obvodní služebny Doubravka

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu