Vysvětlivky

PMDP – firma, která v Plzni zajištuje městskou hromadnou dopravu, tzv. MHD. Takže tramvaje, trolejbusy a autobusy.


Exekutor – člověk, který má od státu povolení vymáhat dluhy tím, že na někoho uvalí exekuci. Exekuce je proces, kdy dochází k vymáhání dluhu.


https://goo.gl/maps/K1vaLYfkHSm

Neziskové organizace mají za úkol pomáhat lidem s jejich problémy. Různé organizace se zaměřují na různé problémy. Některé pracují s dětmi a mladými lidmi, některé pomáhají dospělým řešit dluhy či hledat bydlení, jiné pomáhají postiženým nebo starým lidem. Plzeň je velké město, takže jich je v Plzni celkem dost.


Dohled znamená, že na dítě či mladistvého a jeho rodiče dohlíží sociální pracovník, který pracuje pro obecní nebo městský úřad a probační a mediační službu. Za tímto pracovníkem musíš, když máš dohled, pravidelně chodit na rozhovory a tento pracovník může přijít i za tebou domů.


Podmínka znamená podmínečné upuštění od výkonu trestu odnětí svobody. Když tě soud odsoudí tak, že máš jít třeba na 2 roky do vězení, může ti dát podmínku – do vězení jít nemusíš, ale po dobu podmínky, třeba 3 roky, nesmíš spáchat žádný další trestný čin. Pokud ho ale spácháš, půjdeš na ty 2 roky do vězení.


Policie České republiky je organizace, která má pro Českou republiku zajištovat veřejný pořádek, chránit majetek a bezpečí občanů, dohlížet na dopravu a hledat pachatele trestných činů i přestupků. Řídí se zákonem o Policii (zákon číslo 273/2008).


OSPOD. Tento orgán má každá větší obec, město nebo i městská část (UMO1 až 4). Jde o sociální pracovníky a pracovnice, kteří dohlížejí na to, aby děti a mladí lidé do 18ti let vyrůstali v pořádku a v bezpečí a také na to, aby ti, kdo nějak „zlobí“ (chodí za školu, berou drogy, páchají přestupky nebo trestné činy apod.) byly pod dohledem (viz dohled).


Trestní zákoník je knížka, ve které je napsáno co všechno se nesmí a jaký trest za to může být, když to někdo udělá. Můžeš ho mít jako knížku, ale je také na internetu.


Trestní sazba je údaj v trestním zákoníku, který říká, že pokud uděláš něco konkrétního, můžeš dostat nějaký konkrétní trest. Za některé tresty můžeš dostat třeba maximálně 2 roky ve vězení, za jiné ale od 2 do 5 ti let. Třeba za vraždu to může být až 20 let a někdy i trest ve vězení do konce života.


Rozsudek je rozhodnutí soudu, co se ti stane za to, že si něco udělal špatně a spáchal tak trestný čin. Může to být podmínka, nebo trest odnětí svobody. Také to ale může být omluva nebo náhrada škody.


Hákový kříž je symbol, který využili němečtí nacisté jako své hlavní logo a je to jeden ze symbolů, který se nesmí nikde na veřejnosti objevit – nesmíš ho nikde namalovat, nosit ho na tričku tak, že je vidět apod.


Přestupek je čin, který není tak hrozný jako trestný čin, ale i tak platí, že co je přestupek, to se rozhodně dělat nemá! Nejčastějšími přestupky jsou přestupky v dopravě (třeba když jedeš moc rychle, nebo bez helmy na kole), nebo krádež či nějaké vandalství (kopání do věcí na ulici, křičení v noci ve městě nebo vyhazování odpadků tam, kde není koš). Když ukradneš něco, co stojí méně než 5000, je to přestupek. Pokud je to 5000 a více, je to trestný čin.


Právník a advokát není totéž, ale pro tebe to může být podobné. Právník je ten, kdo vystudoval vysokou školu oboru Právo a může ti radit, co je napsáno v zákonech a co to znamená, co by si měl a co nesmíš. Advokát může dělat to samé, ale také tě může hájit u soudu – být tam s tebou, mluvit na soudce a snažit se o to, aby si dostal co nejnižší trest (nebo taky žádný).

Legální znamená povolené, nelegální znamená zakázané.


Státní zastupitelství je několik úřadů, které mají za úkol dohlížet na to, aby se dodržovaly zákony a to, co je v zájmu všech, tedy veřejnosti.


Trestní stíhání je proces, který nastane, když porušíš zákon a přijde se na to. Trestní stíhání končí rozsudkem, pokud se ale není dost důkazů, končí tzv. odložením.


Ústavní výchova znamená, že stát si někdy řekne – doma tě nedokáží vychovat tak, jak by měli, tak to uděláme za ně.

Psycholog je člověk, který ti může s trápením, které máš. Pomáhá tak, že si s tebou povídá a radí ti, jak o věcech přemýšlet a jak se zachovat. Pomáhá vyřešit problémy, co máš v hlavě, o kterých přemýšlíš a je ti z nich třeba smutno. Psycholog ti nemůže předepsat, na rozdíl od Psychiatra, léky.

Psychiatr je totiž doktor, psycholog ne.


Nízkoprahový klub pro děti a mládež je většinou klubovna, kam můžeš přijít a trávit tam volný čas. Jsou tam sociální pracovníci, co ti poradí a pomůžou, pokud chceš a potřebuješ. Každý takový klub má své podmínky, jak kdo může do klubu přijít (třeba kolik ti musí být let), jak se tam můžeš a nemůžeš chovat, od kdy do kdy je otevřeno… V klubech pomáhají i se školou (referáty, domácí úkoly), organizují různé soutěže a výlety. V Plzni jsou tři kluby (Pixla, Atom, Vrtule) a nejlepší je se tam jít jednou podívat a zjistit, jaký to tam je. Můžeš přijít se svojí partou kamarádů, nebo i klidně sám.


Joint (říká se džont) je marihuanová cigareta.


Paragraf 283 - nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu