Neziskové organizace

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání.

Aktuálně existují tedy v České republice následující typy neziskových organizací:
•spolky
•obecně prospěšné společnosti
•ústavy
•nadace
•nadační fondy
•evidované právnické osoby

prevence kriminality:


Ponton z.s.
Člověk v tísni o.p.s.
Tady a teď o.p.s.
Salesiánské středisko mládeže
SHM Klub Plzeň
Bílý kruh bezpečí
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Občanská poradna Plzeň

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu