Našli jste stříkačku?

Sběr injekčního materiálu je pro organizace zabývající se HR a PH službami (Harm Reduction – snižování rizik, Public Health – veřejné zdraví) jedním ze způsobů naplňování vytyčených cílů. Je zaměřen na potenciální oběť rizikového chování injekčního uživatele drog. Mezi taková chování počítáme právě i odhození injekční stříkačky po aplikaci drogy. Plzeňská populace injekčních uživatelů drog je totiž do značné míry nakažena krví přenosnými chorobami, zejména pak Hepatitidou C, jejichž léčba je dlouhodobá a velmi nákladná. Odhozená stříkačka pak může tvořit určité riziko přenosu těchto chorob i mezi populací nedrogovou.

Pravdou je, že při poranění o takovou jehlu je riziko přenosu malé, ale existuje. Proto byly zmíněné organizace požádány zástupci města Plzně, aby v tomto ohledu dbali o bezpečnost občanů a pokud možno nalezený materiál sbírali a bezpečně likvidovali.
Občané sami by nalezený infekční materiál sbírat neměli, pracovníci organizací jsou v tomto směru proškolení a sběr je pro ně bezpečný. Vhodné je nález nahlásit na některé z níže uvedených telefonních čísel společně s co nejpřesnějším popisem místa nálezu a personál organizací se o sběr a následnou likvidaci postará.

Pokud však z jakéhokoliv důvodu budete chtít sběr provést osobně, je vhodné dodržovat následující základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

  1. Nedotýkejte se přímo injekční stříkačky, pro sběr využijte jako ochranu ruky např. papírový kapesník, spadlý list apod.
  2. Při sběru se nedotýkejte jehly, natož pak jejího hrotu, pozor na případné ostré hrany zlomené stříkačky, nejlépe uchopte stříkačku za střed plastového pístu.
  3. Pokud možno vložte stříkačku do plastové lahve či do nápojové plechovky (vždy hrotem dolů) a sešlápněte je. Následně vhoďte do popelnice se směsným odpadem. Pokud není po ruce ani v okolí lahev či plechovka, je možné vhodit stříkačku do popelnice přímo. Vzniká tak ale riziko poranění těch, kteří s odpadem dále pracují.
  4. Vždy raději volte možnost zavolat odborníky, jsou vybaveni přenosnými kontejnery na infekční odpad, hygienickými rukavicemi a dezinfekčními přípravky, navíc naplněné kontejnery odvážejí do spalovny pro jejich bezpečnou likvidaci.

 

POINT 14, z.ú.

Sídlo: Husova 14, Plzeň
377 235 526

www.point14.cz

terénní program: 777 570 647

Sběr injekčního materiálu: pondělí – pátek v době od 8:00 hod. do 16:00 hod.


Spolek Ulice Plzeň

Sídlo: Korandova 2927/14, Plzeň
728 243 690

www.ulice-plzen.com

terénní program: 725 705 073

Sběr injekčního materiálu po telefonické domluvě : pondělí – pátek v době od 8:00 hod. do 20:00 hod. 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu