Jak na to

Jak vyhledat informace o policejním okrsku

Konkrétní policejní okrsek můžete vyhledat několika způsoby:

  1. Postupným kliknutím na městský obvod a požadovaný policejní okrsek.
  2. Vyhledáním podle zadáné adresy (ulice a orientačního čísla).
  3. Zobrazením mapy města a jeho rozdělení na policejní okrsky v mapovém portálu GIS.

 

1. Vyhledání policejního okrsku v městském obvodě

Na úvodní stránce nebo v položce vodorovného menu Policejní okrsky zvolte městský obvod, ve kterém hledáte příslušný policejní okrsek.

Na kartě městského obvodu jsou vypsány všechny služebny a jejich policejní okrsky, které do daného obvodu zasahují. 

Mapa městského obvodu ve spodní části karty městského obvodu zobrazuje rozdělení obvodu na policejní okrsky (tiskací písmeno označuje název daného okrsku).

Kliknutím na název policejního okrsku zobrazíte jeho detailní informace.

Tip: Mapu lze podržením tlačítka myši (nebo šipkami na klávesnici) posouvat libovolným směrem. V případě potřeby je možné zvolenou oblast mapy přiblížit nebo oddálit a to buď klikáním na zoomovací stupnici v levém horním rohu mapy nebo "scrollováním" kolečkem myši (v tomto případě se přibližuje oblast mapy, kde je umístěný kurzor). 

Více o možnostech práce s mapou naleznete níže v části Ovládání mapy
 

2. Vyhledání policejního okrsku podle adresy (jen na území města Plzně)

Ve spodní části každé obrazovky zadejte v bloku "Vyhledání policejního okrsku" hledanou adresu (ulici a číslo popisné)  a stiskněte tlačítko "Hledat" (nebo klávesu "Enter"):

Pokud je zadaná adresa správná, zobrazí se informace o tom, do jakého policejního okrsku daná adresa spadá.

Kliknutím na název policejního okrsku zobrazíte jeho detailní informace.

Tip: U názvu ulice není nutné rozlišovat malá a velká písmena. Pokud zadáte jen název ulice, zobrazí se seznam všech budov v dané ulici, spolu s názvem policejního okrsku, do kterého daná budova spadá.
 

3. Zobrazení policejních okrsků v mapové portálu GIS

Pokud vám nevyhovuje mapový náhled uvedený na kartě městského obvodu nebo policejního okrsku, můžete využít kompletní mapový klient portálu GIS, který zobrazuje mapu v celém okně prohlížeče, umožňuje tisk, případně zobrazit další detaily (vrstvy).

Kliknutím na odkaz http://gis.plzen.eu/bezpecnemesto se v novém okně zobrazí mapový klient portálu GIS.

Více o možnostech práce s mapou naleznete v části Ovládání mapy

 

Základní pravidla ovládání interaktivní mapy

Přiblížení
Mapu přiblížíte dvojklikem levého tlačítka, kolečkem myši nebo stiskem "+" na klávesnici.
Oddálení
Oddálení provedete jednoduchým stiskem pravého tlačítka, kolečkem myši nebo "-" na klávesnici.
Přiblížení s Ctrl
Stiskem klávesy "Ctrl", levého tlačítka a zároveň tažením myši vytvoříte oranžový obdélníček vymezující oblast, kterou chcete zobrazit.
Posun
Posun mapy je možný stiskem levého tlačítka a pohybem myši nebo podržením klávesy "Alt" a pohybem kolečka myši případně kurzorovými klávesami.

 

 

Zobrazení mapy města v mapovém portálu GIS

Kliknutím na odkaz http://gis.plzen.eu/bezpecnemesto se můžete přepnout do nového okna, ve kterém se zobrazí mapa města a jeho rozčlenění na policejní okrsky. Podkladem této mapy může být plán města (tlačítko "Plán města"), letecký pohled (tlačítko "Ortofoto 2006") nebo se mohou zobrazovat jen hranice jednotlivých okrsků (tlačítko "Nic").

Předdefinovanou mapu města vytvořenou pro projekt Bezpečné město je možné vyhledat i přímo na mapovém portálu GIS:

1. Zadejte adresu gis.plzen.eu

2. Na úvodní stránce portálu zvolte
předdefinované mapy

3. V seznamu předdefinovaných map
vyberte mapu "Bezpečné město"

4. Pro zobrazení informací o policejním
okrsku, stiskněte tlačítko "Informace",
z nabídky vyberte "Okrsek PČR"
a v mapě klikněte na plochu okrsku

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu