Občan v ohrožení

Co dělat v případě mimořádné události

Jak se zachovat při mimořádné události

Při vzniku mimořádné události volejte

 • 150 HASIČI
 • 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 • 156 MĚSTSKÁ POLICIE
 • 158 POLICIE ČR
 • 112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Při volání na některou z tísňových linek uveďte

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:

 • Sdělte, co se stalo (popis a charakter události).
 • Sdělte, kde přesně se událost stala (město, ulice, číslo domu, křižovatka apod.).
 • Sdělte, kdy se událost stala (nebo se stále děje).
 • Sdělte své jméno a telefonní číslo.
 • Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
 • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Užitečné odkazy:

Instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=UvPCiQhLGUc
https://www.jaktak.cz/jak-volat-o-pomoc-na-tisnove-linky.html
Mobilní aplikace Záchranka

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu