Únik škodlivé látky do ovzduší

  • opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy – pokud to je možné druhé a vyšší poschodí;
  • zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní otvory (utěsnit veškerou ventilaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory jako jsou klíčové dírky, otvory na poštu apod.), vypněte klimatizaci;
  • zabezpečte si poslech regionálních rozhlasových stanic: Rádio si nalaďte na některou regionální stanici, doporučujeme: Český rozhlas Plzeň, FM+, Šumava. Neopomeňte, i internet může být zdrojem aktuálních informací a může být způsobem komunikace, kterou upřednostněte. Zde se dozvíte, co se stalo a co máte dělat. Dávejte pozor na hlášení městského rozhlasu, radiovozů nebo megafonů;
  • připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu – nejlépe froté) namočenou ve vodě a při úniku škodlivin si ji přiložte k ústům a nosu;
  • při svědění na některých místech těla si tyto omyjte a otřete do sucha, oděv si podle možností vyměňte;
  • o situaci informujte sousedy.

Související dokument


Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby


Odkazy


http://www.hzscr.cz/clanek/organizacni-slozky-hzs-plzenskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-prostredky-individualni-ochrany-improvizovana-ochrana-dychacich-cest-a-povrchu-tela.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-plzenskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-ukryti-ukryti-obyvatelstva.aspx

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu