Omezení pití alkoholu na veřejnosti

Plzeň začala od 1. května regulovat pití alkoholu na některých místech ve městě.

Plzeň má novou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Alkohol v Plzni nebude možné popíjet na veřejném prostranství ve čtyřech lokalitách:

 • Plzeň – střed
 • náměstí Českých bratří na Borech
 • lokalita kolem Obchodního centra Luna na Borech
 • oblast U Ježíška podél břehů řeky Radbuzy až k mostu Malostranská

Dále zákaz platí v okruhu 50 metrů od škol a školských zařízení, na nástupištích a nástupních ostrůvcích veřejné hromadné dopravy včetně přístřešků pro cestující umístěných mimo nástupiště či nástupní ostrůvky. V případě nástupišť umístěných u hrany chodníku se zákaz vztahuje na prostor nástupiště v rozsahu dva metry před označníkem zastávky ve směru jízdy a 30 metrů od označníku zastávky do prostoru nástupiště v celé šíři chodníku.

Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích stanovený touto vyhláškou se nevztahuje na:

 • prostory zahrádek a předzahrádek, které jsou součástí provozoven stravovacích služeb (např. restaurace, hospody, kavárny a bary), v souladu s jejich provozní dobou
 • konzumaci alkoholických nápojů a na zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů při pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí a trhů, pokud se v rámci nich v souladu s příslušnými právními předpisy či povoleními uskutečňuje prodej alkoholických nápojů, a to v době a místě konání těchto akcí.
 • případné konání oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu v nejvyšší republikové soutěži některým z plzeňských sportovních klubů či oslav u příležitosti zisku mistrovského titulu národního sportovního týmu.
 • dny 31. prosince a 1. ledna

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2022

ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВА ПОСТАНОВА про заборону споживання алкогольних напоїв у громадських місцях

ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ о запрете потребления алкогольных напитков в общественных местах

       

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu