Co dělat, když bude nařízena evakuace

Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí na jiné území, kde ohrožení neexistuje.

Evakuace se člení podle doby trvání na:

 • krátkodobou - doba trvání mimořádné události nebo jejich následků je do 24 hodin,
 • dlouhodobou - doba trvání je více jak 24 hodin,

velikosti evakuovaného prostoru na:

 • objektovou, kdy se evakuace dotýká jen jedna budova, jeden uzavřený komplex budov,
 • plošnou, kdy se stanovuje evakuační prostor, ze kterého se všichni obyvatelé evakuují,

rozsahu evakuačních opatření na:

 • evakuaci částečnou, kdy se uskutečňují jen některá opatření,
 • úplnou, kdy se plánují a uskutečňují všechna evakuační opatření.

Úplná plánovaná evakuace zahrnuje:

 • určení evakuačního prostoru
 • stanovení evakuačních tras
 • průchod evakuovaných osob evakuačními a přijímacími středisky
 • zajištění nouzového ubytování pro evakuované
 • nouzové přežití, pořádkové, dopravní, zdravotnické a mediální zabezpečení


Při krátkodobé a objektové evakuaci se zpravidla neorganizuje nouzové ubytování evakuovaných, ani jejich přeprava hromadnými dopravními prostředky. Opuštění evakuovaného prostoru se děje obvykle pěšky, nebo pomocí prostředků v místě dostupných. To se však netýká evakuace zdravotnického nebo sociálního zařízení, kam se pro přepravu nepohyblivých osob dopravní prostředky povolávají.

Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS, starosta obce, nebo ji mohou vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se shromažďuje větší počet osob, ve veřejných budovách při bezprostředním ohrožení lidí, mohou evakuaci vyhlásit též jejich provozovatelé či majitel.

Výzvy oprávněných orgánů k evakuaci je fyzická osoba povinna se podrobit. Povinnost může odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.

 • K situaci, kdy bude nutné po varování co nejrychleji opustit ohrožený prostor, může dojít při nejrůznějších druzích ohrožení. Pokyn k evakuaci bude předán z příslušného krizového štábu obyvatelstvu v ohrožených místech formou tísňové informace. Zpravidla bude k tomu využita lokální stanice Český rozhlas Plzeň, FM+, Šumava, radiovozy, megafony.
 • V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, domu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se na určené místo. Způsob provedení evakuace se dozvíte z vysílání regionálních rozhlasových stanic, nebo v místním veřejném rozhlase z obecního hlášení. Dále budou vydány vyhlášky, kde budou konkrétní pokyny pro jednotlivé části města (místa shromažďování, způsob přesunu, trasy, ...). Je vždy nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečným panikám a dopravním problémům.
 • Při opuštění bytu, domu zanechte na domovních dveřích zprávu o opuštění (slouží pro záchranáře, aby věděli, že byt je prázdný a pro policii ke střežení).
 • Bude-li povoleno použít vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik osob, kolik bude možné, sledujte dopravní informace vysílané v rádiu a řiďte se dopravními pokyny policie a místními úpravami pomocí dopravních značek. Dostavte se do určeného shromaždiště, které se dozvíte z vysílání dopravních relací v rozhlase.
 • Jestliže nejde použít vlastní vozidlo (nebo nebude bezpečné jeho použití) a přeprava se uskuteční s využitím prostředků veřejné dopravy, dozvíte se z rozhlasového vysílání nebo z rozhlasového vozu, jak je přeprava zajištěna a kam se máte dostavit (kde je místo, kam pro vás přepravní prostředky přijedou).
 • Přeprava nemocných, postižených, nemocnic, škol apod. se zajišťuje pomocí přepravních prostředků přidělených obci se zvláštním zřetelem dle specifice cestujících. Tuto přepravu řídí personál příslušné instituce, která má k tomuto úkolu vydané příslušné pokyny.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží běžné lehké cestovní zavazadlo, např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo má obsahovat:

 1.  osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel, pojistné smlouvy a jiné drobné cennosti,
 2.  léky a brýle, užíváte-li je,
 3.  náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
 4.  spací pytel nebo přikrývku,
 5.  pitnou vodu na dva dny,
 6.  základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin: nejlépe stravu v konzervách a dobře zabalený chléb,
 7.  předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž, otvírák na konzervy, příbor,
 8.  ručník, toaletní a hygienické potřeby,
 9.  mobilní telefon s nabíječkou,
 10.  přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky,
 11.  psací potřeby, trhačku, sešit nebo volné papíry
 12.  knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry
 13.  pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod., malým dětem plyšovou hračku na spaní.

Pokud se bude jednat o evakuaci krátkodobou, vzít sebou pouze doklady, peníze a léky.

Evakuační střediska v Plzni

Na základě vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Statutární město Plzeň zřizuje zařízení civilní ochrany – evakuačního a přijímacího střediska ve správním území města Plzně:

 • Městský obvod Plzeň 1 - zařízení CO - budova 17. ZŠ, Malická 1, Plzeň.
 • Městský obvod Plzeň 5 - zařízení CO - objekt Střední průmyslové školy dopravní Křimice, Průkopníků 290, Plzeň
 • Městský obvod Plzeň 9 - zařízení CO - budova Úřadu městského obvodu Malesice, Chotíkovská 14, Plzeň
 • Městský obvod Plzeň 7 - zařízení CO - budova sokolovny – Na Hůrkách 2/200, Plzeň Radčice


Zařízení budou využívána v případě evakuace osob spojených s riziky vzniku přirozené a zvláštní povodně na řece Mži, rozsáhlých požárů, živelných katastrof apod.

Užitečné odkazy:

http://www.hzscr.cz/clanek/hzs-plzenskeho-kraje-menu-ochrana-obyvatelstva-evakuace-evakuace-obyvatelstva.aspx

Instruktážní videa:

Evakuace, opuštění domácnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=5DqRissXEfM

Evakuační zavazadlo:

https://www.youtube.com/watch?v=d5cNc2LDnHk

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu