Sebeobrana pro ženy

Projekt Sebeobrana pro ženy je dlouhodobým projektem, který je realizován již od roku 2010. Podle policejních statistik počet násilné trestné činnosti stále stoupá, roste také agresivita útočníků. Přičemž jsou to právě ženy, které tvoří největší procentuální zastoupení obětí pouliční kriminality. Právě proto se Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP ve spolupráci s instruktory policejního klubu MuSaDo rozhodl realizovat projekt sebeobrana pro ženy, jehož cílem je seznámit ženy s prevencí, psychologickými, strategickými či taktickými a zejména s technickými prvky sebeobrany.

Čtvrtý policejní klub MuSaDo Plzeň se zaměřuje na výcvik členů Policie ČR, Městské policie Plzeň, Cizinecké policie, Armády České republiky a všech složek Integrovaného záchranného systému v základních prvcích sebeobrany boje zblízka nad rámec toho, co jim poskytuje služební příprava. Kluby MuSaDo jsou sdruženy v celosvětové asociaci „World MuSaDo Association“ a působí v zemích Brazílie, Německa, České republiky a Slovenska. Technika a způsob výuky tedy vychází z dlouholetých zkušeností a osvědčených postupů. V Plzni byl klub založen v roce 1998 panem Petrem Máškem.
Kurz sebeobrany pro ženy, kterým do dnešního dne prošlo na 150 žen a který je ženám „ušit na míru“, je určen široké veřejnosti, jeden z kurzů byl určen pro pracovnice Odboru sociální péče o dítě. Celý kurz je rozdělen na tři úrovně, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl.

Součástí kurzů je i hodinová diskuse s psychologem a proškolení o právním povědomí nutné sebeobrany. Na závěr kurzu obdrží účastnice certifikát o absolvování kurzu. „Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli probíhá druhý stupeň výcviku. Další kurzy pro nové účastnice se otevřou v září tohoto roku a již dnes jsou téměř obsazeny. Poptávka je tedy opravdu veliká, již dnes jsou zájemci o kurz na rok 2017,“ uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu