"Haló, tady škola"

Cizinecká policie při svých průběžných kontrolách zjišťuje, že cizinci v mnoha případech neposílají své děti do školy a mnohdy nemají ani záznam v knize ubytovaných. Pozornost je upřená na ubytovny REUS, kde bulharští občané uváděli, že děti jsou tu pouze na návštěvě a do školy chodí v Bulharsku. Dalšími problematickými ubytovnami jsou Domažlická, Na Sklárně, Rokycanská a Lobezská.


Na základě této skutečnosti vznikla nová brožura „Haló tady škola“, na jejíž tvorbě se podílela Probační a mediační služba, Odbor bezpečnosti a prevence kriminality a Tady a Teď, o.p.s. a to v rámci projektu „Na správnou cestu!“, který se zaměřuje na práci s mladistvými pachateli a jejich oběťmi a napomáhá rozvoji Týmu pro mládež. Brožura je mezi cizince distribuována Policií ČR a pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.


Brožura je k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích, ruštině, bulharštině, ukrajinštině a vietnamštině.


Celorepublikový projekt „Na správnou cestu!“ realizuje Probační a mediační služba České republiky za finančního přispění Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže. Rozvoj týmu pro mládež je jednou z jeho aktivit.


Tým pro mládež úzce spolupracuje s Pracovní skupinou protidrogovou a prevence kriminality města Plzně. Tato spolupráce je provázána především v oblasti týkající se primární prevence rizikového chování na školách, pravidelně se například setkávají ředitelé plzeňských základních škol a školní metodici prevence.


Brožura k nahlédnutí zde

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu