Testy na drogy


Drogy jsou v dnešní době stále žhavým tématem a především velkým problémem. Setkáváme se s nimi snad všude a téměř každý den. Jejich zneužívání je bohužel trvale velmi rozšířeným jevem a často jim podlehnou vlivem různých životních událostí i lidé, u kterých by to nikdo ani nečekal.

Co však by mělo být pro společnost alarmující, že se stále více snižuje věková hranice užívání drog. Podle dosavadních průzkumů jsou drogami nejvíce ohroženy děti ve věku 13 - 15 let. Zejména u dětí je nejúčinnější včasná a správná prevence, která by měla mít základ již v samotné rodině.

Ačkoliv drogová prevence je samozřejmě stále nejdůležitější, u lidí, kteří již drogy užívají, a k nim patří jak děti tak dospělí, je bohužel prevence často nedostačující a v této situaci je potřeba hledat jiné prostředky pro boj s drogami. V tomto případě jsou důležitou zbraní správné zákony a zejména dohlížení nad jejich dodržováním. Pokud v drogové problematice omezíme pozornost na „pouhé“ užívání nelegálních drog, pak je pro uplatnění zákona potřeba dokázat, že je osoba pod vlivem takové látky. Podle platných zákonů ČR užívání drogy trestné není, trestné je však řízení auta či vykonávání různých pracovních činností pod vlivem drog.

V současné době je téměř ve všech organizacích, ať již se jedná o školy, soukromé firmy či státní instituce, na základě jejich interních předpisů a nařízení užívání drog zakázané. Aby však bylo možné prokázat, že dotyčná osoba tímto způsobem porušuje zákon, řád nebo jiné nařízení, je nutné prověřit přítomnost drogy v jejím těle. K dokazování, že osoba užila drogu, slouží drogové testy. Díky nim lze velmi snadno a rychle odhalit v případě potřeby přítomnost drogy v těle testované osoby. I když má testování přítomnosti drog samozřejmě i řadu odpůrců, je to jeden z účinných prostředků kontroly ve výše uvedených případech, kdy je potřeba prokázat, jestli daný jedinec je nebo není pod vlivem návykové látky.

Použití drogových testů je dnes vedle alkoholových testerů zcela běžnou záležitostí. Stále častěji je kromě policie využívají také lékaři, zaměstnavatelé, učitelé na základních a středních školách, ale například i samotní rodiče, kteří si potřebují ověřit, že jejich dítě užilo drogu. Velkou spotřebu drogových testů mají samozřejmě také různé neziskové organizace, které se zabývají protidrogovou problematikou a pracují s lidmi závislými na drogách.

Každoročně Odbor bezpečnosti a prevence kriminality MMP proto zakupuje několika neziskovým organizacím testy na drogy, jen v roce 2015 jich bylo pro Point14 a Ulici – Agenturu sociální práce celkem 870 kusů.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu