Větrná smršť

 

 • sledujte zprávy o příchodu větrné smršti, opusťte ulice a ukryjte se do pevných staveb;
 • uzavřete okna, okenice, či jinak zabezpečte otvory na návětrné straně;
 • připevněte pohyblivé předměty, dopravní prostředky umístěte do závětrných prostor a jejich postavení nejmenší plochou proti větru (kde nehrozí pád unášených věcí, pád střechy nebo stromů …);
 • je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách).

Co dělat během vichřice:

 1. Pokud narazíte na někoho, kdo je v nouzi nebo je zraněn a vážně ohrožen na zdraví, pomozte mu. V takovém případě okamžitě přivolejte odbornou pomoc.
 2. Neukrývejte se pod stromy, ani pod ně neparkujte auta. Hasiči v současnosti evidují velké množství popadaných stromů.
 3. V případě ohrožení vyhledejte bezpečný úkryt. Nejlépe v budově s nenarušenou statikou a obecně omezte pohyb venku i jízdu autem.
 4. Nedotýkejte se spadlých elektrických drátů a ani se k nim nepřibližujte. Elektrické vedení může být stále pod proudem.
 5. Vyvarujte se volně ležících plechů, skla nebo ostrých předmětů. Mohly by někoho zasáhnout, kdyby je vítr odnesl nebo kdyby spadly.
 6. Odstraňte uložené venkovní předměty na zahradě či balkoně, které by mohly spadnout nebo zranit někoho na silnici nebo chodníku.
 7. Při jízdě autem buďte ostražití, řiďte opatrně a pomalu. Silný vítr může automobil učinit neovladatelným.
 8. Sleduje aktuální dění ve sdělovacích prostředcích pro vyšší rozhled. Lidé v ohrožení by měli vědět, co se děje a čeho se vyvarovat.
 9. Pokud jste doma, pečlivě zajistěte okna i dveře.
 10. Pokud spatříte jakoukoliv nenadálou situaci, která by vyžadovala odborný zásah, kontaktujte nejbližší hasičskou stanici prostřednictvím čísla 150.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/desatero-rad-ceskych-hasicu-co-delat-kdyz-uderi-vetrna-kalamita-pv4-/zpravy-domov.aspx?c=A171029_103351_ln_domov_ele

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

 • Oddělení krizového řízení
 • Kopeckého sady 11, Plzeň
 • Telefon: 378 033 800
 • Email: karas@plzen.eu