Poradna městského obvodu Plzeň 4

Vložení dotazu

Pole označená * jsou povinná

12. 9. 2019 08:54 H.Slámová
Dobrý den, uplynuly již 2 roky (viz překopírovaná zpráva níže) a dosud nebyla vyměněna poškozená značka "stezka pro pěší". Cyklisti na této stezce mají zákaz, přesto jezdí stále více a stále rychleji. Jsem zvědavá na letošní odpověď. H.Slámová 20. 9. 2017 10:50 Hana Slámová Dobrý den, s odvoláním na Vaši zprávu ze dne 3. 5. 2017 zajímalo by mne, jak často (zda-li vůbec) příslušný okrskový strážník provádí obchůzky v oblasti Bukovec a místních turistických stezkách a zda-li se vůbec všiml u silnice a odbočky na stezku značenou červeně, že byla již na počátku léta vandaly poškozená značka "stezka pro pěší". Děkuji za odpověď. H.Slámová 21. 9. 2017 09:34 Město Plzeň Vážená paní Slámová, děkujeme Vám za Váš podnět. V ul. K Úvozu jsme skutečně našli poškozenou informační tabulku. Tento poznatek jsme předali na Správu veřejného statku Města Plzně, která zajistí nápravu. S Vašimi podněty se můžete obracet přímo na okrskového strážníka pro lokalitu Bukovec, p. Tejmla tel. č. 601 115 821, na služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka tel. č. 377 265 592, nebo na bezplatnou linku Městské policie Plzeň 156. S pozdravem Václav Roj zástupce velitele obvodní služebny Doubravka Městská policie Plzeň Radiová 42 312 00 P L Z E Ň Tel: 377 462 462 Mail: roj@plzen.eu Web: www.mpplzen.cz
18. 9. 2019 13:32 Město Plzeň
Vážená paní Slámová, děkujeme Vám za podnět a všímavost. Dle informací z doubravecké služebny je cedulka skutečně poškozena. Městská policie podala oficiální žádost o nápravu na Správu veřejného statku, která má tyto opravy v gesci. S okrskovým strážníkem jsme domluvení, že bude situaci sledovat, případně urgovat. s pozdravem Monika Ježková
9. 7. 2019 14:26 Marie Janovská
Dobrý den, musím se připojit k panu Soukupovi. Zásobování restaurace po chodníku okolo řeznictví a laviček probíhá denně (někdy i několikrát denně). Jsem přímý soused restaurace a máme na ni výhled. Auta se tu často střídají a někdy i pozdě večer a brzy ráno. Hlídku toto řešit (od otevření restaurace) jsem viděla pouze jednou! A ráda bych ještě upozorňila hlídky MP, že mít pejsky na vodítku většina lidi zde na Doubravce nedodržuje. Jedná se hlavně o úsek od OD Centrum směrem k základní škole na dvouproudém chodníku a v přilehlých ulicích. Věřím , že je to nepříjemné jak matkám s dětmi , tak pejskařům dodržující vyhlášku. Jsem pejskař a samotné mi není příjemné ohrožení jiným psem na volno. Tato situace se mi bohužel pravidelně opakuje a místo omluvy se kolikrát setkáte s arogancí. Trpíme zásobováním a volným pohybem psů, protože respektujeme narozdíl od jiných vyhlášky a zákony. Chtěla bych poprosit o zvýšený výskyt hlídek a jejich dohled nad situací. Děkuji. S přáním hezkého dne Mgr. Marie Janovská
18. 9. 2019 13:32 Město Plzeň
Vážená paní Mgr. Janovská, upozornili jsme obsluhu všech provozoven, kterých se mohlo týkat zásobování vozidly po chodníku u OD Centrum. Po našem upozornění však k žádné větší změně v chování řidičů zásobujících obchody nedošlo. Proto jsme se na tuto problematiku zaměřili, provádíme zde častější kontroly a několik řidičů jsme zde již řešili. Zásobování zde však probíhá nepravidelně v průběhu celého dne a i přes častější přítomnost hlídek v této lokalitě, se některým řidičům podaří provést zásobování provozoven, aniž by byli hlídkou přistiženi. V častějších kontrolách této lokality budeme nadále pokračovat, přivítáme však pomoc široké veřejnosti. V případě, že budete svědkem Vámi popisovaného jednání, prosím obraťte se na nás na tel. č. 378 036 955, nebo na linku 156. Bohužel, přesto že jsem na tuto problematiku, již dvakrát odpovídal přes portál Bezpečné Plzně a vždy jsem žádal občany o součinnost při odhalování tohoto protiprávního jednání, nikdo nám telefonicky toto jednání neoznámil. Problematikou spojenou s dodržováním vyhlášky města Plzně o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích se zabýváme dlouhodobě. Souhlasím s Vámi, že si někteří pejskaři s jejím dodržováním moc starostí nedělají. Proto se kolegové při častějších kontrolách okolí OD Centrum zaměří nejen na parkování vozidel na chodníku, ale i na tuto problematiku. S pozdravem Václav Roj
18. 6. 2019 10:12 Milos Soukup
Dobrý den, když tady panu Hrabovskému vadí sem tam zaparkované auto u rybářského svazu. Tak mě by zajímalo, proč Městská policie neřeší zasobování resturace Kozlovna v Centrumu po chodníku kolem řeznictví. Jsou to desítky vozidel týdně, ohrožují chodce a lidi sedící na lavičkách. V minulosti byla na chodníku zábrana a nedalo se tam vjet, ale s Kozlovnou zábrana záhadně zmizela. Děkuji za odpověd
19. 6. 2019 14:33 Město Plzeň
Vážený pane Soukupe, zábrany z chodníku na křižovatce ul. Masarykova a Družby, byly legálně odstraněny správcem pozemní komunikace. Souhlasím s Vámi, že zde měly své opodstatnění, i když je někteří řidiči objížděli po trávníku. Městská policie Plzeň - Doubravka, při své pracovní činnosti řeší všechna zjištěná protiprávní jednání, včetně parkování vozidel na chodníku v místech, kde to není dopravní značkou povoleno. Nečiníme žádný rozdíl v parkování vozidel u OD Centrum, před pobočkou Českého rybářského svazu, nebo kdekoliv jinde. Stejně jako v případě podnětu, který zmiňujete, upozorníme obsluhu všech obchodů, kterých se Vámi uvedené jednání může týkat, aby apelovala na řidiče, kteří je zásobují, ohledně dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a na tuto problematiku se zaměříme. V případě, že budete svědkem Vámi popisovaného jednání, obraťte se na nás na tel. č. 378 036 955, nebo na linku 156. S pozdravem Václav Roj Zástupce velitele obvodní služebny Doubravka

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu