Aktuální trendy drogové scény byly předmětem mezirezortního workshopu

Aktuální trendy drogové scény na území Plzeňského kraje a města Plzně byly tématem meziresortního workshopu, který se konal v pátek 10. února v Plzni. Cílem účastníků z řad policie, státní správy a samosprávy, školních metodiků prevence a dalších byla vzájemná výměna informací související s drogovou problematikou žáků základních a středních škol, dále týkající se osob užívajících omamné a psychotropní látky v souvislosti s výskytem nových drog, jejich rozeznání, účinků a hrozícího nebezpečí po jejich užití.


V současné době se o městské policii a státní policii hovoří především v souvislosti s represí. Řekl bych, že ale podstatně důležitější je prevence. Jsem proto rád, že se zde scházíte, abyste dokázali zhodnocovat nové výzvy, které bohužel ovlivňují naši společnost, Českou republiku, Plzeňský kraj a Plzeň. Plzeň je úspěšné město, a to i díky tomu, že lidé, jako jste vy, spolu navzájem komunikují. A i o tom je tento seminář,“ zmínil v úvodu primátor Martin Zrzavecký, který workshop oficiálně zahájil a převzal nad ním záštitu.


Na vzniku workshopu spolupracovala Městská policie Plzeň a Národní protidrogová centrála SKPV Policie České republiky. V zastupitelském sále Krajského úřadu Plzeňského kraje se sešlo na 70 posluchačů. Hovořilo se například o výskytu nových drog na drogové scéně, o testování přítomnosti drog mezi žáky základních a středních škol, o problematice objednávání drog přes internet a o dalších tématech.


Strážníci z Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň představili svoji preventivní činnost v rámci protidrogové prevence a seznámili ostatní s novou edukační pomůckou, takzvaným Drogovým kufrem. Ten využívají při preventivních aktivitách na školách, zakoupil jej Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Drogový kufr obsahuje atrapy drog a pomůcek, které jsou jen těžce rozeznatelné od skutečných. Atrapy jsou vyrobeny ze zdraví neškodných materiálů. Děti, studenti nebo rodiče si tak mohou vytvořit jasnou představu o vzhledu návykových látek, formách balení a aplikačních pomůckách.


Zástupce Obvodní služebny Městské policie Plzeň - Bory seznámil přítomné s významným pomocníkem strážníků v terénu, s Drugtestem 5000 (digitální drogový tester). Drugtest má městská policie k dispozici díky finančnímu příspěvku Ministerstva vnitra České republiky z dotačního programu na prevenci kriminality již od roku 2013. „Tento přístroj je schopen indikovat ze slin uživatele všechny nejdostupnější omamné a psychotropní látky během pár minut a je hojně využíván v rámci výkonu služby naší městské policie,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu