Ambulance pro nelátkové závislosti CPPT, o.p.s. se představila veřejnosti

V Ambulanci pro nelátkové závislosti Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., na adrese Tylova 20, Plzeň, proběhl v úterý 14. 5. Den otevřených dveří pro veřejnost. Zájemci z řad veřejnosti, které zajímá problematika hazardního hráčství, se mohli dozvědět informace o službách Ambulance, získat představu o tom, jak probíhá ambulantní léčba závislosti, a seznámit se s pracovníky programu.


Centrum protidrogové prevence a terapie je obecně prospěšnou společností, která funguje již dvacet let. Mezi její programy se od roku 2015 zařadila i Ambulance pro nelátkové závislosti. Cílem ambulance je poskytovat ambulantní léčbu závislým na hazardním hraní a to jak těm, kteří se pro řešení svých obtíží rozhodli poprvé, tak také těm, které provází hráčská vášeň již řadu let, a absolvovali např. pobytovou léčbu závislosti. Součástí služeb Ambulance je i poradenství pro rodinné příslušníky v případě, že potřebují podporu a pomoc při řešení obtíží vzniklých v důsledku patologického hráčství člena jejich rodiny. Zájem o služby Ambulance od roku 2015 roste.


„ Hazardní hráčství je fenomén, který lidstvo provází snad od počátku. V moderní technologické době však riziko závislosti na hře vzrůstá. Možností, jak rizikově hrát, je stále mnoho, a to i přes novou legislativu, která by hypoteticky měla možnosti omezovat a více regulovat“, říká vedoucí ambulance Bc. Lucie Peschiková.


Lidé, kteří osloví Ambulanci s obtíží v oblasti hazardního hráčství, pochází ze všech sociálních skupin. „Mnoho našich klientů je z původně dobře situovaných rodin s kvalitním vzděláním, což boří mýtus o hazardních hráčích, kteří hrají pod vlivem alkoholu automaty a pohybují se na okraji společnosti.“ vysvětluje Peschiková. Ambulance registruje v poslední době hlavně sportovní sázkaře, kteří se této aktivitě věnují z domova přes počítač nebo mobilní telefon. Průměrný věk klientů je 35 let s výraznou převahou mužů, ale výjimkou nejsou ani ženy.


„Ambulantní léčba u nás trvá v řádu měsíců až let, jelikož naší zkušeností je, že k recidivám rizikového chování dochází nejčastěji do dvou let od počátku abstinence. Pro většinu našich klientů jde o první zkušenost s abstinencí.“ říká Peschiková. Ambulantní služby pro hazardní hráče v České republice se začaly formovat právě v roce 2015 a představují plnohodnotnou alternativu pobytové léčby. Reagují na poptávku klientů, kteří by do pobytové léčby aktuálně nenastoupili, a jejichž rizikové chování by pravděpodobně pokračovalo ještě několik let.


Centrum protidrogové prevence a terapie provozuje kromě Ambulance pro nelátkové závislosti další zařízení, která poskytují široké spektrum služeb pro osoby ohrožené závislostí. Od primární prevence na školách, vzdělávání pedagogů v P-centru či nově vzniklé Adiktologické a preventivní ambulance „ - 21“ až po ambulantní a pobytové služby v Programu následné péče. Odborní pracovníci poskytují služby také uživatelům návykových látek v rámci služeb K- centra a Programu pro osoby v konfliktu se zákonem.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu