AMOK 2022: Na Viktorce řádili střelci a fotbaloví chuligáni

AMOK 2022: Na Viktorce řádili střelci a fotbaloví chuligáni

Fotbalový zápas. Vyhrocená atmosféra. Potyčka. Dva fotbaloví chuligáni vytahují střelné zbraně a pálí do lidí… Takový byl námět taktického cvičení AMOK 2022.

Na policisty, zdravotnické záchranáře, strážníky městské policie, hasiče a vojáky čekal na městském fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech – v Doosan Aréně – simulovaný útok aktivních střelců. Úkolem všech složek IZS (integrovaného záchranného systému) bylo nejen eliminovat pachatele, ale také evakuovat návštěvníky stadionu, ochránit je před hrozícím nebezpečím a poskytnout jim zdravotnickou i psychosociální pomoc.

Cvičení AMOK v Plzni se zúčastnilo přibližně šest set figurantů a více než dvě stovky zasahujících z řad složek IZS. Součástí cvičení byla i zkouška připravenosti svolání krizového štábu ORP (obec s rozšířenou působností) Plzeň.

Akce se konala i za podpory města Plzně. Stadion ve Štruncových sadech je v jeho vlastnictví a Plzeň je prostřednictvím své Správy informačních technologií (SIT) zapojena do mezinárodního projektu S4AllCities, v jehož rámci se cvičení konalo. Tento projekt je podpořen prestižním evropským dotačním programem pro výzkum a inovace Horizon 2020. V rámci cvičení byly proto testovány pokročilé technologie vyvíjené ve zmíněném projektu také v Plzni. Prezentace projektu i samotného cvičení AMOK se zúčastnili radní města Plzně Martin Zrzavecký, jenž má ve své gesci odbor bezpečnosti, a Vlastimil Gola, do jehož gesce mimo jiné spadá i oblast Smart Cities. Přijeli i zástupci ze španělského města Bilbao a řeckého města Trikala, jež jsou do projektu S4AllCities také zapojeni. Cílem tohoto projektu je snížit zranitelnost veřejných prostor, zmírnit následky teroristických útoků a jednání aktivních útočníků proti větší skupině osob, zvýšit informovanost lidí.


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu