Asistenti prevence kriminality nově působí na Petrohradě


Dlouhodobý projekt Asistenti prevence kriminality, byl poprvé dotací Ministerstva vnitra ČR podpořen již v roce 2014. Na pozici asistentů prevence kriminality působí už stálá dvojice, kterou místní komunita velice dobře přijímá. V sociálně vyloučené lokalitě „Plac“ – vnitroblok Plachého a Korandovy ulice začali působit v polovině roku 2014. „Jejich dnes již dlouhodobá činnost s sebou přináší pozitivní posun, zejména v oblasti zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. Z tohoto důvodu byla jejich činnost v roce 2016 postupně rozšířena také do okolí dané lokality – okolí CAN, ulice Tylova, Husova, Kotkova, Koperníkova aj.,“ uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.
Rovněž se podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s pracovníky OSPOD a školami 16. ZŠ a MŠ a ZŠ Podmostní, kam dochází většina dětí z Placu. Asistenti se podílejí na řešení záškoláctví a dobře spolupracují i s neziskovým sektorem. V lokalitě se výrazně zlepšily podmínky pro občanské soužití a zlepšila se komunikace směrem k samosprávě. Také se podařilo zvýšit důvěru obyvatel vybraných lokalit v represivní složky – Městskou policii a Policii ČR.

Díky tomu, že i v letošním roce tento projekt získal finanční podporu z MV ČR, mohou Asistenti prevence kriminality nově rozšířit svou činnost i na další lokalitu – Petrohrad. Asistenti zde začali působit od 20. března.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu