Bezpečnost v souvislosti s rozvojem průmyslových zón byla tématem workshopu

Desítky akcí cílených na nejproblematičtější plzeňské lokality, tedy na Americkou ulici a průmyslovou zónu Borská pole, realizovali od začátku roku plzeňští policisté. Například jen v Americké ulici jich od ledna do září provedli 81, akce trvaly 648 hodin, nasazeno do nich bylo 810 policistů, kteří odsloužili celkem 6480 hodin. Nejen tyto údaje zazněly dnes na mezinárodním semináři věnovaném bezpečnosti ve městech v souvislosti s rozvojem průmyslových zón. Workshop se konal v budově Městského ředitelství policie Plzeň a účastnili se jej čeští i bavorští policisté, zástupci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a další hosté. Seminář zahájil ministr vnitra České republiky Milan Chovanec, úvodní slovo měl také primátor Plzně Martin Zrzavecký.

„Plzeňský kraj je jedním z nejzatíženějších krajů v rámci celé České republiky, co se týká problematiky bezpečnosti průmyslových zón a agenturního zaměstnávání,“ řekl primátor. Aktuálně je na území města Plzně hlášeno téměř 15 tisíc cizinců, nejvíce z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. V souvislosti s cizinci klesá podle policie pocit bezpečí ze strany obyvatel Plzně, zvyšuje se protiprávní jednání páchané v centru města a na Borských polích, stejně tak i na ubytovnách a roste také počet lidí bez domova.

„Podle analýzy z roku 2014 bylo na území města Plzně kolem 250 lidí bez domova, v současné době je jich podle našich odhadů kolem 800. Souvisí to právě s agenturním zaměstnáváním a dovozem pracovníků, kteří nenajdou uplatnění na trhu práce a následně nám končí na ulici,“ vysvětlil primátor. Ten je rád, že ministr vnitra zřídil pracovní skupinu, která se dané problematice věnuje v celostátním měřítku. „Ani to jinak nejde, neboť města a obce v rámci České republiky mají pouze omezené možnosti. Jedině spoluprací státu, kraje a města či obce je možné čelit daným tlakům,“ dodal Martin Zrzavecký.

 

Právě Plzeň je městem, které iniciovalo vznik pracovní skupiny, stejně tak připomínkovalo stávající legislativu a navrhlo i možné úpravy připravované legislativy. Západočeská metropole se snaží problémy spojené s agenturami a cizinci intenzivně řešit, realizuje preventivní kampaně, posiluje činnost městské policie i kamerový systém v problémových lokalitách, jednala se zástupci obchodních center a další. Do akcí na území města se zapojují různé složky včetně státní policie, probíhají velké kontroly ubytoven, kontroly spojů MHD jedoucích například právě na Borská pole a další.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu