Bezpečnost zajistí předškolákům v Plzni reflexní vesty

Celkem 500 reflexní vestiček rozdá Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP prostřednictví Městské policie Plzeň do plzeňských mateřských škol.
Každá třída mateřinek dostane dvě reflexní vestičky, aby se během vycházky dětí zvýšila jejich bezpečnost.


„S mateřskými školami spolupracujeme už dlouho, v rámci besed, které pro předškoláky pořádáme, budeme postupně vestičky distribuovat“, uvedla Veronika Kuchynková z Městské Policie.


„Reflexní vestičky jsou pro vycházky dětí téměř nezbytné, takže jsme moc rádi, že jsme je mohli třídám poskytnout zdarma,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.
Vestičky potěšily nejen děti, ale také paní učitelky.


„Děti už na vycházky bez reflexních vest vůbec nechodí. Někdy se dokonce přetahují, kdo z nich si vestičku obleče,“ smála se ředitelka 22. mateřské školy Monika Ženíšková, kde byly ve středu rozdány první vestičky. Do všech ostatních školek na území Plzně budou vestičky Městskou policií postupně rozdány

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu