Bezplatný terapeutický program Zvládání do vzteku přichází do Plzně

Co je to vztek, k čemu je dobrý? Proč vztek ano, ale násilí už ne? Máte někdy pocit, že vás vztek ovládá? Jak se dá se vztekem pracovat, aby neubližoval druhým?


Nezvládnutý vztek často vede k násilnému jednání. Fyzické i psychické násilí má špatný dopad na partnerské vztahy i vztah s dětmi, narušuje důvěru a vyvolává strach. Program Zvládání vzteku je určen pro muže, kteří se už někdy v návalu vzteku dopustili na svých blízkých násilí (křik, výhrůžky, fyzické násilí apod.), nebo se obávají, že by se násilí mohli dopustit.

Program začíná několika individuálními sezeními s terapeutem, kde spolu zmapujete aktuální situaci a začnete pracovat na zvládání vyhrocených a konfliktních situací a zastavení násilí. Následuje nácvikově-terapeutická skupina v rozsahu 45 hodin, kde lépe porozumíte svému vzteku, naučíte se potřebné dovednosti pro zvládání svého chování a můžete své zkušenosti sdílet s ostatními účastníky.

S přihlášenými účastníky koordinátorka programu domluví termín úvodního setkání, na kterém si s terapeutem vyjasní jejich očekávání od programu, dozvědí si podmínky a pravidla účasti a mohou se pustit do práce.

Nezisková organizace Liga otevřených mužů, která je realizátorem tohoto terapeutického programu má plnou podporu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Aktivity programu jsou totiž plně v souladu se strategickou částí Programu prevence kriminality na rok 2021 v části, která se zaměřuje na problematiku domácího násilí. Vznik nového terapeutického programu, který je schopen účinně pracovat přímo s agresory proto vítáme“, uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Program je zdarma díky podpoře z veřejných zdrojů.

Přihlášky a dotazy:
e-mail: plzen@zvladanivzteku.cz, tel. 704 263 456
Adresa kanceláře: 17. listopadu 1, Plzeň

www.zvladanivzteku.cz

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu