Bývalí uživatelé návykových látek provádí rekonstrukci laviček ve veřejném prostoru.

Letos v dubnu 2018 byla provedena rekonstrukce více než devadesáti laviček v centru Plzně v Šafaříkových sadech a v Sadech Pětatřicátníků v rámci pracovní terapie klientů Terapeutické komunity Vršíček. Projekt má nejenom terapeutický význam, ale také má upozornit veřejnost na skutečnost, že problém závislosti na návykových látkách se týká celé společnosti a je možné ho řešit konstruktivním a smysluplným způsobem. Většina lidí vnímá uživatele návykových látek jako osoby, které se podílí na devastaci veřejného mobiliáře. Projekt rekonstrukce laviček má tak svým způsobem terapeutický význam i pro takzvaně zdravou společnost. Uzdravuje, tedy pomáhá měnit úhel pohledu na osoby, ohrožené životním stylem závislosti, kteří mají potenciál být užiteční a touhu se rozvíjet.

Terapeutická komunita Vršíček, jediné zařízení svého druhu v Plzeňském i Karlovarském kraji, poskytuje roční pobytový program pro léčbu závislostí na návykových látkách. Součástí programu je pracovní terapie, která klientům pomáhá osvojit si pracovní návyky a získat dovednosti, které jim usnadní návrat do společnosti a rozšíří jejich možnosti uplatnění na trhu práce. Součástí objektu komunity je moderně vybavená truhlářská dílna, která vznikla v rámci rekonstrukce, spolufinancované Evropskou unií. Projekt rekonstrukce veřejného mobiliáře začal před několika lety ve spolupráci s obcí Litohlavy u Rokycan. Byly opraveny lavičky v lesoparku kolem barokního kostela Navštívení Panny Marie Na Vršíčku, oblíbené lokalitě pro nedělní výlety obyvatelů Rokycan i Plzně. Projekt pokračoval v roce 2015 ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, kdy byla provedena rekonstrukce laviček na Mikulášském hřbitově v Plzni. První zmínky o hřbitovu pochází z roku 1406. Pohřbené jsou zde mnohé významné osobnosti, například Josef Kajetán Tyl a Emil Škoda.

Lavička před renovací

Lavičky po renovaci

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu