Celorepubliková dopravní akce proběhla i na území našeho kraje

Celorepubliková dopravní akce proběhla i na území našeho kraje

Policisté měli k dispozici monokulární dalekohled. Díky tomuto speciálnímu přístroji policista vidí a současně dokumentuje, zda řidič za jízdy telefonuje či je připoutaný bezpečnostním pásem, a to až na vzdálenost jednoho kilometru.


Dopravní akce byla vyhlášena v souvislosti s nepříznivým vývojem dopravní nehodovosti, ve snaze ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu. Dne 9. června 2022 se tato akce uskutečnila na území Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Během akce se policisté zaměřili zejména na dodržování věnování se řízení, na držení v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení za jízdy, na používání bezpečnostních pásů a dále na dodržování obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Policisté během akce rovněž pátrali po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. Během akce používali policisté monokulární dalekohled. Díky tomuto speciálnímu přístroji policista vidí a současně dokumentuje, zda řidič za jízdy telefonuje či je připoutaný bezpečnostním pásem, a to až na vzdálenost jednoho kilometru.
Při akci zkontrolovali 34 vozidel a zjistili při tom pochybení u téměř každého řidiče. Evidují 26 přestupků. Na místě bylo vyřešeno 23 přestupků v příkazním řízení uložením pokut v celkové částce 16 200 korun. Tři přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání. Čtyři řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost, rovněž čtyři řidiči užili k jízdě vozidlo, které nesplňovalo technický stav, sedm řidičů za jízdy drželo v ruce mobilní telefon. Jeden řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem, sedm řidičů jelo po dálnici, aniž by mělo dálniční známku. Je potěšující, že žádný z kontrolovaných řidičů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Zdroj: Policie České republiky

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu