Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. slaví dvacáté výročí od svého vzniku


Malý festival „Hrajeme v tom všichni“ proběhne dne 26.11.2017 od 15:00 hodin v budově Moving station v Plzni. Akci pořádá Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. u příležitosti dvacátého jubilea od založení společnosti.


V rámci oslav 20. výročí založení pořadatel nabízí široké veřejnosti možnosti nahlédnout na její činnost od vzniku až po současnost. Pro návštěvníky - laickou i odbornou veřejnost je připravený odpolední program zahrnující expozici, malé divadelní a happeningové formy.


Formou diskuze v kavárně budou návštěvníkům otevřené společné vzpomínky zakladatelů organizace a jednotlivých služeb a jejich pohled na to, jak se za 20 let vyvinula adiktologická péče. „CPPT, o.p.s. ušla za 20 let dlouhou cestu a jsem rád, že lidé, kterým za to vděčíme, jsou ochotni nabídnout své zážitky z této cesty návštěvníkům oslav založení společnosti. Všichni jste srdečně zváni.“ řekl PhDr. Petr Hrouzek Ph.D., ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s., který bude rovněž moderátorem diskuze.


Na diskuzi v kavárně časově naváže blok divadelních představení, kde se jako herci a zpěváci představí členové týmu pracovníků CPPT. Po celou dobu konání bude hostům přístupná interaktivní výstava, v rámci které se mohou na chvíli stát pracovníkem služeb.


Kompletní informace o akci a podrobný program jsou k dispozici na www.cppt.cz nebo na FB profilu Centrum protidrogové prevence a terapie, ops v události Hrajeme v tom všichni. Vstupné je pro všechny zdarma.


CPPT, o.p.s. poskytuje preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování důsledků rizikových forem chování. Činnost CPPT, o.p.s. napomáhá omezit zdravotní a společenské dopady závislostního chování na jednotlivce, jeho blízké a celou společnost.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu