Dění na Americké ulici sledují tři nové kamery v rozlišení HD

Městský kamerový systém je v Plzni na velmi vysoké úrovni a neustále dochází k jeho vylepšování, ať již ve směru nového technického vybavení s kvalitnějšími vlastnostmi, nebo v jeho rozšiřování na území města. Proto na bezpečnost v Plzni dohlíží od března letošního roku tři nové kamery s vysokým rozlišením typu HD. Osazena byla místa v oblasti Americké třídy, kde je dlouhodobě pociťováno zhoršení bezpečnostní situace. Jedná se konkrétně o křižovatku s ulicí Škroupova a o křižovatku Americké třídy s Klatovskou třídou, kde dvě z nových kamer nahradily stávající zastaralá zařízení bez vysokého rozlišení. Zcela nově pak byla osazena třetí kamera s vysokým rozlišením, monitorující dění u zastávky MHD v blízkosti pomníku Díky, Ameriko. V provozu dále zůstávají další čtyři kamery, osazené již v roce 2009 v jiných částech Americké třídy.


Osazování města kamerovým systémem probíhá v souladu se Strategií města Plzně pro oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 - 2018, kterou zpracoval Odbor bezpečnosti a prevence kriminality ve spolupráci s Městskou policií Plzeň a Policií ČR. Nově pořízené kamery s HD rozlišením byly instalovány v rámci etapy zaměřené na Vnitřní město, Doubravku a Černice.


O vhodnosti rozšíření kamerového systému právě v lokalitě Americké ulice svědčí i statistiky Městské policie Plzeň, dle kterých bylo v období od začátku roku do konce měsíce května pomocí kamerového systému zjištěno celkem 503 událostí, z toho 402 dopravních přestupků či 65 porušení veřejného pořádku.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu