Dobrovolníci pomáhají na přechodech

Reflexní vesty na bundě a červený stavěcí terč v ruce. Tak vypadají dopravní asistenti, kteří pomáhají v plzeňských ulicích zejména dětem a seniorům přejít bezpečně komunikaci. Jsou to dobrovolníci a nahrazují práci strážníků nebo policistů. Pomáhají bez nároku na mzdu, ale jejich práce je nesmírně důležitá a cenná.


Na projektu Dopravní asistenti na přechodech, který se zakládá na práci dobrovolníků, spolupracují odbor bezpečnosti a prevence kriminality, Policie České republiky, Bezpečnostně právní akademie Plzeň, Úřad městského obvodu Plzeň 1 a občanské sdružení Společně k bezpečí. V krajské metropoli funguje už šest let a mohou se v něm uplatnit i další dobrovolníci. Musí být ale starší 18 let, trestně bezúhonní, fyzicky a duševně způsobilí. Další informace jsou na www.spolecnekbezpeci.cz.


Realizátorem projektu a současně tím, kdo dobrovolníky do služby vysílá, je organizace Společně k bezpečí, držitel akreditace ministerstva vnitra pro oblast dobrovolnické služby. Zaměřuje se na téma bezpečnosti a prevence trestné činnosti. Usiluje o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a podporuje partnerství mezi občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí. S dobrovolníky uzavře smlouvu o podmínkách výkonu dobrovolnické služby, zajistí potřebné proškolení, obstará a uhradí vybavení potřebné pro výkon služby, dojedná a proplatí pojištění dobrovolníků pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu dobrovolné činnosti. Proplatí také náklady na služby mobilních operátorů a část nákladů na jízdné, které souvisejí s výkonem služby. Dobrovolníkům může poskytnout také nepeněžitou odměnu.


V závěru roku proběhlo v prostorách Bezpečnostně právní akademie Plzeň poděkování současným dobrovolníkům, kteří ve školním roce 2016/2017 zajišťují bezpečné přecházení školáků a seniorů na přechodu ve Skvrňanech.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu