Domácí násilí není v pořádku

Domácí násilí není v pořádku

Tak zní název preventivní metodiky pro školy, která vznikla pod záštitou magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Na jejím vzniku se podíleli odborníci z organizací Diakonie Západ, Pedagogicko – psychologické poradny Plzeň a Ligy otevřených mužů.


Problematiku domácího násilí řeší cíleně odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s organizací Diakonie Západ jako hlavním partnerem od roku 2020. Za tímto účelem vznikla samostatná platforma složená z odborníků různých institucí, kteří se problematikou domácího násilí zabývají. „Zástupci pracovní skupiny k problematice domácího násilí, kterou vede organizace Diakonie Západ a gestorem je náš magistrátní odbor, navrhli konkrétní aktivity, které jsou zahrnuty do strategické části Koncepce protidrogové prevence a prevence kriminality 2016 – 2022, každoročně vyhodnocovány a aktualizovány. Vytvoření preventivní metodiky pro školy bylo jednou z těchto dílčích aktivit“, uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.


Cílem metodiky je pomáhat učitelům jednoduše uchopit toto důležité téma ve výuce a vytvořit u žáků 2. st., SŠ základní povědomí o domácím násilí a možnostech jeho řešení. Metodika je stavěná tak, aby ji učitelé po absolvování workshopu mohli snadno a samostatně realizovat se svými kolektivy.
„Aktuálně probíhají workshopy zejména pro učitele plzeňských škol, a to ve dvou termínech, jeden již proběhl 30. 5. a druhý je plánovaný na 13. 6. Jedná se o čtyřhodinový bezplatný workshop pod vedením tandemu lektorů (PPP Plzeň, Intervenční centrum, Diakonie Západ, Bílý kruh bezpečí, LOM, Člověk v tísni). Je určený pro běžné učitele 2. stupně, SŠ, kteří mají o toto téma zájem, nebo spadá do jejich záběru, ŠMP, vychovatele, pracovníky ve volnočasových organizacích“, sdělil Milan Žižka z Pedagogicko – psychologické poradny Plzeň.


Spolu s úvodním zaškolením slouží tato metodika jako inspirativní manuál, který není pro učitele závazný. Je chápána jako nabídka, inspirace a představení způsobu práce se žáky. Autoři a zároveň lektoři primární prevence budou podporovat účastníky workshopu také návaznou konzultační podporou a realizací dílčích aktivit se žáky.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu