Evakuační krizové středisko v Depo2015 nabídlo střechu nad hlavou v mrazivých dnech desítkám osob bez domova, zájem byl enormní

Od středy 10. do soboty 20. února, ve dnech, kdy na Českou republiku uhodily silné mrazy, zřídilo město Plzeň ve spolupráci s neziskovými organizacemi evakuační krizové středisko pro lidi bez domova, a to v jedné z nyní nevyužívaných hal v DEPO2015. Primárním cílem bylo poskytnout úkryt před mrazy lidem bez domova i jejich psům. Již od první noci kapacita lůžek a teplých židlí v krizovém středisku nedostačovala, neziskové organizace zajišťující provoz centra proto soustavně navyšovaly kapacitu pomoci o tzv. teplé židle. Za dobu deseti dnů fungování středisko využilo denně kolem 70 osob lidí bez domova.


„Zájem o evakuační krizové středisko, stejně tak i o Domov sv. Františka ze strany lidí bez domova, byl v uplynulých velmi mrazivých dnech enormní. Denně střediskem v depu prošlo zhruba 60 až 70 lidí, kterým byly přes den nabídnuty služby nízkoprahového centra a přes noc ubytování, včetně možnosti mít u sebe své psy. Díky intenzivní spolupráci města Plzně a poskytovatelů sociálních služeb se nám podařil splnit hlavní cíl, aby nedošlo k žádnému úmrtí člověka bez domova na ulici. Během provozu ani v jednom ze zařízení nedošlo k žádnému závažnějšímu incidentu, naopak, díky aktivnímu přístupu sociálních pracovníků se podařilo s mnoha klienty navázat intenzivnější kontakt a řešit jejich problémy, které se týkaly zejména absence dokladů, zdravotního stavu, zaměstnání, partnerských vztahů, ubytování,“ řekl iniciátor záměru David Šlouf, radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.


„Společným projektem střediska v depu se jasně ukázalo, že spolupráce města Plzně a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v otázce problematiky bezdomovectví je nejenže možná, ale naopak žádoucí, konstruktivní, efektivní a do budoucna nepochybně nutná. Osobně udělám maximum, abychom pokračovali v takto skvěle nastavené spolupráci,“ doplnil radní David Šlouf. Pomoc v DEPO2015 vznikla díky vzájemné dohodě města, neziskových organizací, se zapojením Městské policie Plzeň, Plzeň 2015 a za součinnosti plzeňského útulku pro psy. Město zajistilo technickou pomoc a zázemí, polní lůžka, židle a podobně, provoz pak neziskové organizace.


Pro klienty jsme zajistili čtyřiadvacetihodinový provoz střediska, nemuseli tedy trávit mrazivé dny venku. K dispozici měli teplý čaj a kávu. Lidé bez domova ocenili to, že měli kde strávit tyto pro ně složité dny a nabízeli nám pomoc se zajištěním provozu centra,“ popsala Michaela Stehlíková, ředitelka organizace Společnost TADY A TEĎ. Kromě zmíněné organizace se na provozu podíleli Člověk v tísni, Ulice a spolek Ponton a také studenti vyšší odborné školy se zaměřením na sociální oblast a bezpečnost obyvatelstva. „Pro potřeby evakuačního střediska se nám v součinnosti s odborem sociálních služeb podařilo zajistit i zdravotnický personál, který každý den poskytoval klientům potřebné ošetření ran a jinou zdravotnickou péči,“ připomněla náměstkyně Eliška Bartáková, do jejíž gesce spadá oblast sociálních služeb.


„Domov svatého Františka byl v těchto mrazivých dnech na hraně svých kapacit, nízkoprahové denní centrum navštěvovalo okolo 70 lidí denně, na noclehárně bylo ubytováno každý den okolo 40 osob, těm, na něž již nezbylo lůžko, byla nabídnuta možnost tzv. teplé židle. Dále kolegové z Domova sv. Františka zajistili dalších cca 27 ubytovacích kapacit mimo dané zařízení,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.


„Na území města Plzně žije přímo na ulici zhruba 450 lidí. Všem těm, kteří o naši pomoc stáli, jsme dokázali poskytnout v mrazivých dnech střechu nad hlavou, ostatním lidem bez domova, kteří i přes veškerou nabídku odmítají jakoukoliv pomoc a zůstávají na ulici, zajistili terénní pracovníci Městské charity Plzeň, ve spolupráci s humanitárním skladem Diecézní charity, potravinové balíčky, ošacení, spacáky i deky a pravidelně je kontrolovali,“ uvedl David Šlouf.


„Obrovské poděkování za tento celý projekt patří týmu organizace Tady a Teď, pracovníkům Domova sv. Františka, všem neziskovým organizacím, které se na evakuačním krizovém středisku podílely (Člověk v tísni, Ulice, Ponton), studentům vyšší odborné školy, vedení organizace Plzeň2015, odboru sociálních služeb, odboru bytovému a odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení a v neposlední řadě Městské policii Plzeň. Nasazení a obětavost těchto kolegů byly naprosto skvělé,“ uzavřel radní David Šlouf.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu