Evropský týden testování na HIV a žloutenky 2019

V týdnu od 22. do 29. listopadu 2019 probíhá v České republice již sedmý ročník Evropského týdne testování na HIV a žloutenky. Zastřešující organizací kampaně je Státní zdravotní ústav.
Evropský testovací týden je kampaň probíhající v mnoha státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a také na žloutenku typu B a C, a tím tak předejít pozdnímu odhalení infekce. V letošním čtvrtém ročníku budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Do Evropského testovacího týdne se zapojuje řada státních, soukromých i neziskových organizací, které nabízí testování na HIV infekci a vybraná pracoviště také na žloutenky typu B a C. V loňském roce se do kampaně zapojilo celkem 417 účastníků ze 46 zemí.
V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím. Akce budou probíhat od pátku 18. do pátku 25. listopadu 2016 a budou tak předcházet 1. prosinci, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS.
Akce je určena široké veřejnosti. Nechat otestovat se může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.


V Plzni je možné nechat se testovat na těchto místech:


Název organizace:
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Datum a čas testování: 25. 11. až 28. 11. 2019 vždy od 8:00 do 11:00
Místo/adresa: Plzeň, 17. listopadu 1 (Purkyňův pavilon)
Anonymní testování na HIV ze žilní krve a testování na HBV a HCV ze žilní krve pro širokou veřejnost, muže mající sex s muži, injekční uživatelé drog, sexuální pracovnice.

Název organizace: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. K-centrum Plzeň
Datum a čas testování: 25. 11. 2019 Od 10:00 do 17:00, 26. 11. 2019 od 10:00 do 15:00 a 29. 11. 2019 od 10:00 do 17:00
Místo/adresa: K-centrum, Havířská 11, 301 00 Plzeň
Anonymní HIV testování z kapilární krve a testování na HBV a HCV z kapilární krve pro širokou veřej-nost, muže mající sex s muži, injekční uživatele drog a sexuální pracovnice.

Název organizace: Point 14, z.ú.
Datum a čas testování: 26. 11. 2019 a 28. 11. vždy od 15:00 do 19:00
Místo/adresa: Point 14, Husova 14, 301 00 Plzeň
Anonymní HIV testování z kapilární krve a testování na HBV a HCV z kapilární krve pro širokou veřej-nost, muži mající sex s muži, injekční uživatelé drog, sexuální pracovnice.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu