Fakultní nemocnice Plzeň otevřela nízkoprahovou ambulanci pro ukrajinské uprchlíky

Fakultní nemocnice Plzeň ve svém areálu na Lochotíně otevřela od čtvrtka 17. března nízkoprahovou ambulanci pro ukrajinské uprchlíky. Fakultní nemocnice poskytne potřebnou zdravotní péči všem osobám z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, a to ve stejné míře, jako pojištěncům zdravotních pojišťoven v České republice.

„Na základě pokynu ministerstva zdravotnictví od čtvrtka 17. března 2022 od 7:00 hodin jsme zřídili ve Fakultní nemocnici Plzeň-Lochotín tzv. UA POINT. Jedná se o nízkoprahovou ambulanci pro osoby z Ukrajiny, jejíž součástí je návaznost péče a tlumočení. Zde nabízíme lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost a zároveň i gynekologicko-porodnickou ambulanci,“ vysvětlil ředitel nemocnice Václav Šimánek.

UA POINT se nachází v areálu FN Plzeň-Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň, vchod C, ordinační doba je 24 hodin denně. Poloha této ambulance zajišťuje návaznost na pracoviště urgentního příjmu. Pro potřeby ukrajinských občanů byla zřízena i telefonní linka UA POINTu 377 103 070.
Pacient ukrajinské národnosti přichází do Přijímací kanceláře ambulance, vchod C, Lochotín, kde dojde k registraci. Zde obdrží dotazník a informační materiály v rodném jazyce. Po zaregistrování je vyšetřen ve zmíněném UA POINTu, kde je 24 hodin k dispozici ukrajinsky hovořící zdravotník. Základní ošetření a případně i další odborná zdravotní péče je poskytnuta na tomto místě dětským i dospělým pacientům, ženy s gynekologickými problémy jsou po registraci směrovány přímo do ambulancí Gynekologicko-porodnické kliniky.
Orientační systém areálu fakultní nemocnice na Lochotíně je v hlavních vstupních místech nemocnice doplněn o značení UA POINTu v ukrajinském jazyce.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu