Odstartoval 1. ročník „Plzeňské senior akademie“.

Ve čtvrtek 1. září odstartoval 1. ročník „Plzeňské senior akademie“ v rámci Městského obvodu Plzeň 1. Na tři desítky zájemců se sešlo v zasedací místnosti L – Klubu ve Studentské ulici.

„Plzeňská senior akademie“ si dává za cíl připravit seniory na krizové životní situace, v nichž se mohou snadno ocitnout. Účastníci „Plzeňské senior akademie“, kteří se zaregistrovali, se mohou těšit na cyklus celkem osmi přednášek, které se zaměřují především na osobní bezpečí a řešení krizových životních situací.

Společně například navštíví plzeňský útulek pro zvířata, navštíví hasičárnu v Plzni na Košutce nebo operační středisko M2stské policie Plzeň.

Slavnostního přivítání studentů- seniorů na zahájení „ Plzeňské senior akademie“, se ve čtvrtek odpoledne zúčastnil starosta Městského obvodu Plzeň 1, Mgr. Miroslav Brabec, místostarosta Městského obvodu Plzeň 1, Jiří Uhlík, velitel Městské policie Plzeň Mgr. Karel Mach, MSc., MBA., společně s vedoucím odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň, Bc. Pavlem Beránkem, MBA a metodikem prevence kriminality Bc. Karlem Zahutem.

V úvodní přednášce se přítomní dozvěděli něco historii a činnosti městské policie. Tento projekt je financován z finančních prostředků MO Plzeň 1.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu