Hasičům komplikují výjezdy k zásahům špatně zaparkovaná auta, naposledy se tak stalo v Krašovské ulici

Hasičům v Plzni pravidelně komplikují jejich výjezdy k zásahům špatně zaparkovaná auta, především pak v oblastech bytových domů, kde je nedostatek parkovacích kapacit. Nejhorší situace je na plzeňských sídlištích, především pak na Lochotíně. Posledním případem, kdy špatně zaparkované auto způsobilo znatelné zdržení na cestě k výjezdu, kterým byl nahlášený únik plynu, se stal ve středu 6. ledna v Krašovské ulici. V takových to situacích rozhoduje každá minuta.

„Těsně po jedenácté hodině jsme vyjeli do Krašovské ulice k nahlášenému úniku plynu do budovy. Jak jsme vyjeli, tak jsme po pár stovkách metrů opět stáli. Naše zásahová vozidla potřebují alespoň tři metry široký pruh k bezpečnému projetí. Tři metry, které mohou rozhodovat o životě či smrti. Tři metry, které znamenají zachráněný, či naopak zničený majetek,“ popsal poslední zkomplikovaný výjezd z důvodu špatného parkování mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.

„Uvědomujeme si, že v současnosti je velmi komplikované najít především na sídlištích parkovací místo, ale žádáme občany, aby vždy mysleli na ponechání třímetrového pruhu pro vozidla integrovaného záchranného systému, jedná se o míru danou § 25 zákona č. 361/2000Sb. Zároveň žádáme občany o parkování minimálně pět metrů od křižovatky, aby se zde požární technika dobře vytočila. Buďte prosím ohleduplní,“ požádal za hasiče jejich mluvčí Petr Poncar.

Hasiči potřebují ke svému bezpečnému průjezdu alespoň tři metry. V případě, kdy zaparkovaná vozidla ponechají užší pruh, musí popojíždět po metrech, osobní auta vlastními silami odstrčit nebo nechat odtáhnout. Veškeré tyto úkony stojí hasiče čas, který měli věnovat pomoci občanům v nouzi, ať už se jedná o záchranu lidského života či záchranu majetku.

Komplikace hasičům nezpůsobují pouze zaparkovaná vozidla na velkých sídlištích. „Hasiči na centrálním obvodě mají zase problémy s průjezdem města se zapnutou sirénou. Řidiči začnou zmatkovat, neumějí udělat záchrannou uličku tak, aby mohli záchranáři bezpečně projet. Nejhorší jsou tzv. křižáci, kteří jezdí pomalu zprava doleva, a nakonec zastaví přímo uprostřed křižovatky, a tím nám ztíží možnost případného odbočení. Zabrat nám tedy ale dávají i mladí lidé se sluchátky v uších, kteří nevnímají své okolí, a přecházejí komunikaci například v momentě, kdy se blížíme k přechodům,“ doplnil mluvčí Petr Poncar.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu