Jak se bránit, naučí ženy v kurzu sebeobrany

Od září se v Plzni rozběhne další, již desátý, ročník kurzu Sebeobrana pro ženy. Projekt realizuje společně Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně s instruktory 4. policejního klubu MuSaDo Plzeň od roku 2010. Bránit sama sebe se naučilo už na 400 žen. Kurz je „ušit na míru“ ženám a je rozdělen do tří úrovní po třiceti hodinách. Trénink probíhá dvakrát do týdne, každá lekce trvá hodinu a půl v tělocvičně Bezpečnostně právní akademie Plzeň s. r. o. v Tylově ulici v Plzni.

Cílem kurzu sebeobrany je seznámit ženy s prevencí, psychologickými, strategickými či taktickými, a hlavně s technickými prvky sebeobrany. Nejdůležitější součástí výcviku, zejména druhého a třetího stupně, je pak nácvik modelových situací a to tak, aby se reakce žen na případný útok zautomatizovaly. Instruktoři se při přípravě modelových situací snaží ženám maximálně přiblížit stresový faktor, který při případném útoku hraje hlavní roli. V praxi to znamená, že nácvik probíhá v terénu, ve ztížených podmínkách. Například ve tmě, hluku či s použitím baterek a podobně.

„Náš odbor se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

V případě zájmu se zájemci mohou hlásit u Andrey Gregorové, na e-mailu gregorova@plzen.eu nebo na telefonech 378 032 256, 602 214 951.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu