Jeden den s okrskovým strážníkem

Abych Vám přiblížila činnost okrskářů v Plzni, strávila jsem s jedním z okrskářů několik hodin běžného pracovního dne. Okrskáři mají v systému práce Městské Policie Plzeň nezastupitelnou úlohu. Pracují sami a jsou přiděleni do jednoho konkrétního úseku, kde je jejich hlavní výhodou detailní znalost svěřeného okrsku.


Já jsem si pro svou reportáž vybrala okrsek D na Doubravce, který má na starosti strážník Kateřina Barfusová.


Na smluvené místo setkání přijíždím v sedm hodin ráno trolejbusem. Ještě se s Kateřinou ani nestačíme pozdravit a ona už kontroluje bezdomovce, který vystupuje z trolejbusu a evidentně se chystá nastoupit na cestu zpátky. Upozorňuje ho, že bez lístku nemá v trolejbusu co dělat a že na zastávce MHD nesmí kouřit.


Záhy se dozvídám, že konečná trolejbusu je její kontrolní bod, který prochází několikrát za den, a to právě kvůli bezdomovcům, kteří se do této lokality stahují. Právě díky tomu, že je tu Kateřina několikrát za den, tu ale s nimi žádné větší problémy nemají.


Dál pokračujeme směrem ke školce, kde se Kateřina pohybuje mezi sedmou a osmou ráno v době, kdy rodiče vodí děti do školky a mnohdy zapomenou zavírat vstupní bránu. Jak sama říká, rodiče se určitě cítí bezpečněji, když se tu pohybuje strážník. Dál procházíme vilovou čtvrtí, kde je poměrně klid, není se co divit, je poměrně zima a všichni jsou na cestě do práce. Povídáme si o tom co Kateřina jako okrskář nejčastěji řeší.


Za dobu svého působení už Kateřina úspěšně vyřešila několik sousedských sporů, parkování v rozporu s dopravními předpisy, nepovolené skládky, nevyvezené popelnice a mnoho dalšího. V rámci svých pochůzek se snaží s lidmi navázat kontakt a vysvětluje jim, že je tu pro ně a že pokud mají nějaký problém, mohou se na ni bez obav obrátit. Kateřina už takto několikrát pomohla občanům svého okrsku zjistit důležité informace a řešit konkrétní problém týkající se občanského soužití či pocitu bezpečí.


Pokračujeme okrskem dál, být to na mě jdu rychleji, je zima, ale Kateřina mě brzdí. „Musíme jít pomalu, aby nás bylo dobře vidět a aby nás bylo možné v případě potřeby oslovit“. Potkáváme paní s pejskem, Kateřina ho v okrsku ještě neviděla a tak se rozhodla zkontrolovat, zda je pes očipovaný. Osloví tedy paní, psovi dá čtečku očichat a ten se pak nechá v klidu zkontrolovat. Vše je v pořádku, paní má ale hned jednu otázku a to zda musí mít štěně do prostředků hromadné dopravy náhubek, případně od kdy je nutné mu náhubek dávat. Kateřina si na paní bere telefonní kontakt a slibuje, že si informaci ověří na úřadě a dá jí vědět.


Dál si jde Kateřina zkontrolovat, zda byl uklizen nepořádek na veřejném prostranství, o kterém včera informovala Správu statku. Zatím uklizený nebyl, nicméně rozhoduje se počkat ještě do odpoledne a pak situaci řešit.


Naši pochůzku končíme na služebně, kde si obě dáváme zasloužený čaj. Po půlhodince se zvedáme, Kateřina pokračuje do svého okrsku a já zpět do práce. Před Kateřinou smekám, Každý den, za každého počasí je ve svém okrsku k dispozici občanům Plzně, připravená řešit problémy a situace, které s sebou přináší občanské soužití.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu