Kampaň „Dodržuj, respektuj, neriskuj!“ startuje v Plzni

Na území Městského ředitelství policie Plzeň policisté představili pilotní projekt, který se týká problematiky nerespektování rychlosti řidičů v dopravě. Tento projekt bude dále realizován i v celém Plzeňském kraji.

Policisté Městského ředitelství policie Plzeň se této problematice celoročně věnují. Jelikož tento „nešvar“ řidičů stále přetrvává a svým nezodpovědným chováním ohrožují nejen svoje životy a zdraví, ale i životy a zdraví jiných osob, snaží se na tuto situaci reagovat nejenom represivní činností, ale i řadou preventivních aktivit.

Jednou z nich je i preventivní projekt Městského ředitelství policie Plzeň „Dodržuj, respektuj, neriskuj!“, který byl spuštěn 30. 8. 2021. Projekt navazuje na předchozí dlouholetou spolupráci s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně na preventivně-bezpečnostních kampaních zaměřujících se na dopravu. „Cílem této kampaně je zdůraznit veřejnosti rizika spojená s nepřiměřenou rychlostí na komunikacích a působit tak na naše spoluobčany, aby se vyvarovali prohřešků v dopravě,“ upřesnil vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Aleš Průša.

Jen za minulý rok 2020 dopravní policisté řešili 184 dopravních nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti v teritoriu okresu Plzeň-město a celkový počet šetřených událostí tohoto charakteru se tak oproti roku 2019 zvýšil o 12 dopravních nehod. Od začátku letošního roku již policisté řešili 98 dopravních nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti.

Nejen samotní policisté, ale i strážníci městské policie dohlíží nad bezpečností silničního provozu na plzeňských komunikacích. Co se týká překročení nejvyšší povolené rychlosti, bylo za loňský rok během dohledu nad silničním provozem řešeno více jak 14 tisíc rychlostních přestupků. Od ledna do července letošního roku, policisté řešili celkem 1 160 rychlostních přestupků, z toho 51 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu