Lidé ohroženi sociálním vyloučením se v Plzni mají kam obrátit

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s Odborem státní sociální péče Magistrátu města Plzně již dlouhodobě spolupracuje při realizaci projektů, jejichž cílem je snížení recidivy pachatelů trestné činnosti a jejich opětovné začlenění do společnosti.


V rámci této spolupráce byl vytvořen leták a informační brožura, kde jsou dostupné informace o oblastech života, se kterými se lidé propuštěni z výkonu trestu, či lidé ohrožení sociálním vyloučením setkávají a musí je řešit. Cílem těchto materiálů je maximálně usnadnit orientaci ve službách, které poskytují těmto osobám pomoc a podporu v návratu do běžného života.


„Je zcela správné, aby pachatel trestného činu byl stíhán a aby vykonal jemu uložený trest, nicméně poté, co tento trest splní je jeho „dluh vůči společnosti“ vyrovnán. Takový člověk by pak měl mít možnost se po skončení trestu vrátit do běžného života. Informační brožura by mu měla usnadnit základní orientaci při řešení různých životních situací, se kterými se bezprostředně po propuštění setkává,“ upřesnila sociální kurátorka Odboru státní sociální péče Ivanka Anna Ludínová.


Bezprostředně po propuštění z výkonu trestu se propuštěný může obrátit na sociálního kurátora, kde mu bude diskrétně a individuálně poskytnuto odborné sociální poradenství, případně bude odkázán na návazné služby a instituce dle jeho potřeb.

Distribuce brožur bude probíhat ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, zejména pak s Věznicí Plzeň – Bory, na distribuci letáků se bude podílet také Městská policie Plzeň.

Magistrát města Plzně
Odbor státní sociální péče
Martinská 2
306 32 Plzeň
Sociální kurátor
kancelář č. 105,
tel. 378 033 320
kancelář č. 128,
tel. 378 033 323

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu