Logo projektu Bezpečná Plzeň získalo ochrannou známku

Projekt Bezpečná Plzeň prošel v loňském roce zásadními změnami. V dubnu se rozhodnutím zastupitelů změnil název projektu z Bezpečného města na Bezpečnou Plzeň. Tato změna s sebou přinesla i změnu loga a následné spuštění nových, přehlednějších a uživatelsky přívětivějších webových stránek projektu. Stránky www.bezpecnaplzen.eu nově nabízejí prostřednictvím jednoduchých piktogramů rychlé odkazy na důležité kontakty z oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence.


Autorem nově registrovaného loga je Lukáš Pčolka z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Změnu loga projektu Bezpečná Plzeň schválila Rada města Plzně v dubnu roku 2016, ta se udála v důsledku schválení Strategie města Plzně v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 – 2018. Následně na to požádalo město Plzeň o registraci ochranné známky na logo projektu Bezpečná Plzeň, která byla nyní městu udělena.


Garantem projektu Bezpečná Plzeň je odbor bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu, který veškerou činnost v rámci projektu koordinuje. Jeho pracovníci jsou jedni z těch, kteří mohou občanům pomoci při řešení bezpečnostní situace na území města Plzně. Ta se dotýká celé škály služeb a problematiky související například s dopravní situací, cizinci nebo menšinami. Projekt jasně specifikuje odpovědné pracovníky za bezpečnost v konkrétních lokalitách a zjednodušuje vzájemnou komunikaci s občany.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu