Magistrátní úředníci opět pomáhají hygieně s trasováním. Lidé jsou při hovorech chápaví a vstřícní, shodují se

Dvě desítky úředníků Magistrátu města Plzně se opět zapojily do pomoci krajské hygieně. Celkem dvacet úředníků navazuje na výbornou spolupráci města Plzně a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje z loňského roku, kdy se do trasování zapojilo celkem deset zaměstnanců magistrátu. Jedná se o pracovníky z různých odborů města, kteří obvolávají kontakty osob s nákazou covid-19. Denně pomohou s trasováním několika desítek pozitivních osob, a to nejen z okresu Plzně-město, ale z celého Plzeňského kraje. V současné druhé vlně pomoci hygieně úředníci oslovili již přes tisíc osob. Pracovníci magistrátu tak posílili od 22. listopadu skupinu devíti strážníků a dvou občanských zaměstnanců z řad Městské policie Plzeň.

„Město Plzeň se snaží být po celou dobu pandemie koronaviru nápomocno jak samotným občanům, tak i ostatním organizacím ve veřejné správě. Jsem proto velmi rád, že se podařilo zorganizovat druhé kolo pomoci Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje, která je pod neustálým tlakem. Město díky svým úředníkům nabídlo pomoc v takovém rozsahu, který jistě není zanedbatelný a umožní pracovníkům hygieny věnovat se další potřebné práci. Určitě je to z hlediska spolupráce a zvládnutí epidemické situace v našem kraji krok správným směrem,“ uvedl Martin Zrzavecký, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti.

Pod koordinací Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení se trasováním zabývají dvě desítky úředníků z různých magistrátních odborů. „Trasování bude probíhat do čtvrtka 23. prosince. Po sváteční pauze budou kolegové pokračovat v činnosti dále do konce letošního roku. Vzhledem k současné epidemiologické situaci lze očekávat, že magistrátní úředníci budou zajišťovat pomoc krajské hygienické stanici také v průběhu ledna 2022. V současné chvíli se našim zaměstnancům daří kontaktovat denně na 60 až 90 kontaktů nakažených. Celkem již oslovili a získali seznam rizikových kontaktů, je jich více než tisíc,“ vysvětlil Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, který je koordinátorem pro spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Plzni.

Již podruhé se do trasování zapojila úřednice Zuzana Lášková z Kanceláře primátora Magistrátu města Plzně: „Chtěla jsem být nápomocná v boji s pandemií koronaviru. Pomoc hygieně byla jednou z možností. Trasuji už podruhé, vloni jsem se zapojila od zimy až do jara, nyní od konce listopadu. V drtivé většině případů jsou lidé milí, chápaví. Bohužel v současnosti je pro nás velmi nepříjemné lidem vystavovat karanténu či izolaci přes vánoční svátky. V pracovní dny obvolám šest až deset lidí. Občas se při hovoru vytvoří tak milá atmosféra, že si začneme povídat nad rámec povinných kolonek. To pak většinou končí vtipnými rodinnými historkami, nebo stěžováním si na jednotlivé členy domácnosti, se kterými v karanténě není k vydržení. Všichni se pak rozesmějeme a někdy se směju ještě po ukončení hovoru. Takové mám nejraději.“

Zapojenou do trasování, a již také podruhé, je i úřednice Dagmar Balážová z Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně. Na otázku, zda jí trasování vloni neodradilo, odpověděla: „Neodradilo, naopak. Jsem ráda, že mohu pomoci. Asi jsem měla vždy štěstí na lidi, kterým jsem volala. Byli chápaví, vstřícní, komunikativní. Nyní v pracovní dny vyřídím okolo deseti hovorů, na jaře to bylo až na dvě desítky telefonátů. Stejně tak na jaře jsem trasovala jen občany z okresu Plzeň-město, nyní jsou to lidé z celého Plzeňského kraje. V rámci trasování jsem se dovolala i několika svým dřívějším známým.“
Do trasování se zapojili i dva studenti druhého ročníku oboru Veřejné správy z Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o., kteří na Magistrátu města Plzně v současné době vykonávají praxi. Po úvodním zaškolení na personálním oddělení se seznámili s činností odboru kontroly a interního auditu, dále s činností Městské policie Plzeň a Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Následně nabídli svou pomoc a aktivně se zapojili do trasovací skupiny Magistrátu města Plzně.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu