Malí strážníci byli slavnostně pasováni na plzeňské radnici

V Obřadní síni plzeňské radnice se ve čtvrtek odpoledne sešli „Malí strážníci“. Konalo se zde slavnostní zakončení zájmového kroužku, který pro ně připravuje už čtvrtým rokem Městská policie Plzeň ve spolupráci se Střediskem volného času, dětí a mládeže Radovánek. Kroužek je součástí projektu zaměřeného na bezpečnost a prevenci dětí. Slavnostního ceremoniálu, při němž byly děti pomyslně pasovány na malé strážníky, se za město zúčastnil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký a společně s nimi zástupce velitele Městské policie Plzeň Marek Šilhan a ředitelka Střediska volného času Radovánek Eva Tischlerová.

Během školního roku, kdy děti kroužek navštěvovaly, se naučily pomáhat ostatním, dále jak poskytnout první pomoc, co s nalezenou nebezpečnou věcí, například injekční stříkačkou, jak se správně chovat k nalezené munici nebo při zacházení se zábavní pyrotechnikou. Učily se být lepšími účastníky silničního provozu, vyvarovat se nástrahám internetu a spousty dalších zajímavých a užitečných věcí. Možnost měly zavítat rovněž mezi své velké kolegy na služebnách městské policie a navštívily pracoviště některých složek IZS.


Na závěrečném slavnostním zakončení obdržel každý z účastníků absolventský list a drobné upomínkové předměty. „Velká gratulace patří vám holkám, klukům, strážníkům, našim malým strážníkům, velké poděkování také vám rodičům, paní ředitelce, jejímu kolektivu, celému Radovánku. Těším se na příští léta, že budeme v tomto úspěšném projektu pokračovat,“ řekl přítomným radní Martin Zrzavecký.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu