Malí strážníci navštívili novou služebnu na Doubravce

Zájmový kroužek pro „Malé strážníky“ běží v Plzni již čtvrtým rokem a je o něj stále větší zájem. Jeho cílem je seznámit děti nejen s běžnou policejní prací a vyšetřovacími metodami, ale naučit je také, aby se dokázaly vypořádat s rizikovými situacemi.

Včera odpoledne proto děti z kroužku navštívily služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka. Strážníci byli překvapeni, když se na služebnu nahrnulo asi 20 malých strážníků, kteří navíc přišli i v uniformě. Připravena pro ně byla beseda na téma Pyrotechnika. Děti se seznámili nejen s nebezpečím spojeným s používáním zábavní pyrotechniky, ale také se dozvěděly jak se vyhnout riziku vzniku požárů v domácnostech. Kromě tohoto tématu byly děti upozorněny i na nebezpečí spojené s nálezem například válečné munice. Naučily se, jak se v tomto případě zachovat a koho přivolat na pomoc. A co děti nejvíce zajímalo? Samozřejmě pouta a služební zbraň. Pouta si děti navíc mohly vyzkoušet.


Děti jsou dlouhodobě informovány nejen o této problematice, ale i o dalších situacích a nebezpečích, které mohou „Malé strážníky“ ohrožovat.


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu