Město a Čistá Plzeň vyzývají: Léky a fentanylové náplasti do odpadu nepatří!

Léky a fentanylové náplasti do odpadu nepatří! To je motto nové kampaně, která má obyvatele města Plzně upozornit, že odhozením starých nebo už použitých léčiv do popelnic mohou ohrozit své spoluobčany. Kampaň spustilo město spolu se svou společností Čistá Plzeň a Sdružením pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých Point 14, partnerem kampaně se stala Fakultní nemocnice Plzeň. Jedním z impulzů byla skutečnost, že několik drogově závislých skončilo v nemocnici poté, co užili roztok získaný z fentanylových náplastí nalezených v popelnicích, tedy v komunálním odpadu.

„Vyvařování náplastí s fentanylem je jevem, který se začal na plzeňské drogové scéně objevovat před zhruba čtyřmi lety a neustává. Nechceme tomu už jen tak přihlížet. Do zdravotnických zařízení a lékáren umístíme plakáty a letáky, lidé se dozvědí, jaká jsou rizika při neodborné likvidaci léčiv a fentanylových náplastí. Zjistí také, jak by měli s těmito už nepoužívanými léčivy nakládat,“ přiblížil primátor Martin Zrzavecký.

Na rizika bude upozorňovat také městská společnost Čistá Plzeň, která zajišťuje organizaci nakládání s komunálním odpadem na území západočeské metropole. „Informace doplněné logem kampaně budou jako velkoplošný polep na našich šesti sběrných vozidlech. Totéž, ale v menším formátu, se objeví na zhruba třech tisícovkách popelnic ve městě,“ uvedl Petr Baloun ze společnosti Čistá Plzeň. Doplnil, že léky do popelnic rozhodně nepatří, lidé by je měli odnést do lékárny nebo do sběrného dvora.

„Do lékárny Fakultní nemocnice Plzeň pacienti každoročně vrací několik set kilogramů nepoužitých léků. Konkrétně v roce 2015 se jednalo o téměř 380 kilogramů a v prvních třech čtvrtletích roku 2016 o 280 kilogramů. Návykové látky tvoří nepatrnou část tohoto objemu, maximálně několik desítek balení,“ doplnil technicko-provozní náměstek ředitele Fakultní nemocnice Plzeň Milan Topinka.

Podle Karla Nyergese z Point 14 je známo několik případů předávkování látkou vyvařenou z fentanylových náplastí, které skončilo smrtí. „Někteří z uživatelů návykových látek je vybrali z popelnic a připravili z nich roztok k nitrožilní aplikaci. Tento způsob užití fentanylu je velice nebezpečný, protože není možné odhadnout množství účinné látky v připraveném roztoku,“ popsal Karel Nyerges. Fentanyl je opioidní analgetikum asi 100krát účinnější než morfin. Náplasti používají především onkologičtí pacienti a nemocní trpící chronickou bolestí.

„Někteří ze závislých často hledají v popelnicích vyhozené léky, které mohou užít nebo s nimi obchodovat. V případě, že je v odpadu najdou, je to pro ně pozvánka pro další návštěvu konkrétní popelnice,“ uvedla protidrogová koordinátorka Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, který za město kampaň i celý projekt zajišťuje. Podle jejích slov je velkým omylem, že už použitá náplast neobsahuje účinnou látku. Nebezpečí ale také hrozí i jiným osobám, například bezdomovcům, kteří hledají v odpadu jídlo, stejně tak ale hrozí i dětem, jež mohou vyhozená léčiva najít a sníst nebo si fentanylovou náplast nalepit například při hře na doktora, a ohrozit tak svůj život. „Smutné je, že máme i poznatky o obchodování s předepsanými náplastmi. Údajně je prodávají i sami pacienti,“ dodala Andrea Gregorová.
„Občané si často právem stěžují na chování bezdomovců a drogově závislých. Měli by si uvědomit, že třeba i neúmyslným poskytováním léčiv a dalších látek prostřednictvím sběrných nádob na odpad je k takovému chování nepřímo motivují,“
upozornil ředitel Čisté Plzně Otakar Horák.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu