Město má strategii v oblasti Smart City, stanoví priority i opatření

Město Plzeň má nově strategii v oblasti Smart City. Díky ní získá pro následující čtyři roky jednotnou vizi a nastaví si priority. Strategii odsouhlasili radní, schvalovat ji ještě budou zastupitelé. Součástí je i Akční plán na letošní a příští rok, jenž navrhuje zrealizovat řadu dalších chytrých projektů, které mají usnadnit a zkvalitnit život obyvatelům i návštěvníkům města. Plzeň tak chce například vytvořit centrální parkovací systém, který umožní prostřednictvím chytrých technologií efektivně využívat parkovací místa, do roku 2022 vybuduje pět dobíjecích stanic pro elektromobily. Chystá se nová aplikace na řešení životních situací ve městě Plzni, během příštích dvou let vznikne digitální dvojče města nebo například z důvodu zklidnění dopravy a ochrany chodců bude zaveden monitoring jízdy na červenou a další.

„Plzeň má už relativně bohaté zkušenosti s konceptem Smart City a získala i některá ocenění týkající se této tématiky. Povedlo se nám realizovat řadu významných projektů, které se staly součástí konceptu Smart City, například jde o zavádění kamer ve vozech MHD, umístění defibrilátorů na veřejná místa, nahrazení dieselagregátových trolejbusů novými bateriovými, vybudování vlastní sítě internetu věcí, zlepšení systému vyzvedávání dětí v družinách, využití dronů pro IZS a další. Existující projekty jsou realizovány více subjekty a nejsou vzájemně provázané. Právě proto jsme potřebovali zpracovat strategii, která nám pomohla nastavit vizi a priority pro období 2020 až 2023,“ uvedl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola.

Strategie Smart City Plzeň stanoví cíle v sedmi oblastech. Jedná se o oblast Smart Economy – Chytré hospodářství, Smart People – Chytří lidé, Smart Governance – Chytrá správa, Smart Mobility – Chytrá mobilita, Smart Environment – Chytré životní prostředí, Smart Living – Chytré žití a Smart Communication – Chytrá komunikace. V každé z daných oblastí si tak město stanoví cíl a také navrhuje opatření, jakými tohoto cíle dosáhnout. Současně s tím vznikl zásobník téměř čtyřiceti konkrétních projektů, na nichž se bude pracovat. V akčním plánu zařazené projekty mají už zajištěné finanční krytí na projektovou dokumentaci nebo na realizaci.

Mezi nejnákladnější patří projekt Tech Tower Světovar, kdy v areálu bývalého pivovaru Světovar vzniknou kanceláře pro inovační firmy, prototypové dílny, konferenční sál, prostory pro již inkubované start-upy a další. Očekávané náklady jsou 647 milionů korun. Město také připravuje vznik Metropolitního dispečinku, jenž umožní lépe regulovat dopravu a její plynulost ve městě. Připravovat se budou dokumentace k novému trolejbusovému spojení na Severní Předměstí a k Fakultní nemocnici Plzeň. Další z projektů počítá s rozvojem výuky robotiky a zavedením sítě internetu věcí na vybraných základních školách. Na dalších objektech města by mohly vzniknout solární elektrárny. Na vybraných křižovatkách se plánuje zavedení monitorování jízdy na červenou. V projektech se počítá také s modernizací varovného informačního systému obyvatelstva, dále také s rozšířením úsekového měření v dalších lokalitách, rozšíření tísňové péče v domech pro seniory a další.

Plzeň již v oblasti tématiky Smart City získala několik ocenění. Například vloni si převzala ocenění Chytré město 2019 v oblasti dronů a IZS, uspěla také v soutěži o testování technologie 5G a jejich aplikací vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Problematika Smart City má v rámci města Plzně také nově svého gesčního radního. Nová koncepce je v souladu s platnými strategiemi a koncepčními dokumenty města Plzně. Garantem je Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně. „Strategie je v souladu s nadřazeným vládním dokumentem Inovační strategie České republiky pro roky 2019 až 2030. To je předpokladem pro úspěšné čerpání českých a evropských dotací z vypsaných titulů v příštích letech,“ doplnil Vlastimil Gola.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu