Město požádá o dotaci na tři projekty prevence kriminality

Plzeň požádá o státní dotaci Ministerstvo vnitra České republiky v rámci Programu prevence kriminality na rok 2019 na tři projekty v celkové výši 733 tisíc korun. Jeden z projektů se bude zabývat realitou kybersvěta, další je věnován základům sebeobrany pro úředníky v přímém styku s klienty a v posledním půjde o příspěvek na rozšíření městského kamerového systému ve čtvrtém plzeňském městském obvodu v Plzni na Doubravce. Žádost o dotaci schválili radní města Plzně.

Projekt Realita kybersvěta reaguje na nárůst případů společensky škodlivého jednání v kyberprostoru, kterým jsou nejčastěji ohroženy děti a mladiství. Zejména rodiče často nevědí nebo si neuvědomují rizika, která s sebou pohyb dětí či dospívajících v kyberprostoru přináší,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Projekt bude zahrnovat celkem tři hlavní aktivity – výstavu, divadelní představení a edukativní interaktivní seminář, které na sebe budou vzájemně navazovat. Celkové náklady jsou 150 tisíc korun, z toho by měla státní dotace činit 130 tisíc korun, zbytek hradí město.

Projekt věnovaný základům sebeobrany úředníků ve styku s klienty je zaměřen na úředníky sociálních odborů a Úřadu práce Plzeň – město. „Jeho cílem je seznámit je s prevencí, ale také s psychologickými, strategickými či taktickými a zejména technickými prvky sebeobrany. Instruktoři je naučí, jak se pomocí převážně defenzivních technik ubránit od nepříjemného obtěžování až po fyzické napadení ze strany agresivního klienta,“ řekl Aleš Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Celkové náklady na projekt činí 78 tisíc korun, z toho státní dotace 68 tisíc korun, zbytek uhradí město.

Účelem dalšího projektu je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému na území čtvrtého městského obvodu. Jde o jeden kamerový bod, osazený stacionární a otočnou kamerou. Obě budou umístěny na stožáru na Habrmannově náměstí. „Kamery přispějí k odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevů vandalismu při ničení majetku, ke zjištění nedovoleného ukládání odpadků, nedovoleného parkování, obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoha dalších protiprávních jednání,“ dodala Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti. Celkové náklady na projekt jsou 505 tisíc korun, z toho státní dotace má činit 454 tisíc korun, podíl města pak 51 tisíc korun.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

  • Oddělení krizového řízení
  • Kopeckého sady 11, Plzeň
  • Telefon: 378 033 800
  • Email: karas@plzen.eu